1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemidlerChevronRight
  4. Hvem bidrar til at en transportkunde blir fornøyd?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvem bidrar til at en transportkunde blir fornøyd?

Her lærer du at et transportoppdrag består av en kjernetjeneste med tilleggstjenester. Du lærer også at det er måten tilleggstjenestene blir utført på, som avgjør om en kunde blir fornøyd eller ikke.

Bussjåfør og passasjer i samtale på bussen. foto.

Både service- og vedlikeholdspersonell, administrativt personell og sjåfører bidrar til å oppfylle behovene som passasjerene har. Service- og vedlikeholdspersonellet bidrar med reine og driftssikre busser. Det administrative personellet bidrar for eksempel med rutehefter og riktig bemanning av ruteavgangene ut fra tidtabellene. Sjåførene bidrar i kraft av seg selv under kjøreturen, og de bidrar også med informasjon om riktig bruk av bussens hjelpemidler.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan ulike parter bidrar til å oppfylle transportbehovet til kundene.

Elementer ved persontransport for å oppnå fornøyde passasjerer
Elementer ved persontransport for å oppnå fornøyde passasjerer.

Et transportoppdrag består av en kjernetjeneste med tilleggstjenester. Kjernetjenesten er selve transporten fra A til B. På figuren er kjernetjenesten illustrert ved den gule trekanten. Videre ser du en sirkel med tre blå sekanter. Disse illustrerer at tre parter bidrar med tilleggstjenester: service- og vedlikeholdspersonellet, sjåføren og den øvrige administrasjonen. Feilfrie tjenesteleveranser fra alle tre parter er nødvendig for å oppnå tilfredse kunder.

I situasjoner der fylkeskommuner har kjøpt kollektivtransport ved en anbudskonkurranse, er fylkeskommunenes transportadministrasjon også en del av støtteapparatet. Da får vi fire parter som bidrar for å gjøre kundene tilfredse. Fylkeskommunene bestemmer i slike situasjoner rutetilbudet, fastsetter tidstabellen og takstsystemet. Denne informasjonen annonserer de både på papir og på Internett. De utformer også deler av infrastrukturen, for eksempel holdeplassene med leskur og rutetavler.

Læringsressurser

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler