Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Tekniske og servicerelaterte hjelpemidlerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler

Samfunnet bruker hvert år store midler på kollektivtransport. Her lærer du hva universell utforming betyr for utformingen av et persontransportsystem.

Prinsippet om universell utforming innebærer at alle skal ha like muligheter til transport.
Prinsippet om universell utforming innebærer at alle skal ha like muligheter til transport.

Prinsippet om universell utforming innebærer at alle skal ha like muligheter til transport. Synshemmede skal kunne høre, hørselshemmede skal kunne se, og rullestolbrukere skal kunne ta seg fram uhindret. Universell utforming skal gjøre det mulig for alle å få tilgang til persontransport, uavhengig av fysiske evner, kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Bussjåfør hjelper til med å legge koffert i bagasjerom.foto.
Langrutebussar må ha plass til bagasje.

Samtidig skal infrastruktur som holdeplasser og passasjerterminaler være utformet slik at alle kan ta seg uhindret fram. Det er enklest å tilpasse seg prinsippet om universell utforming i byområder. Langrutebusser må ha plass til bagasje. Derfor er chassiset på slike busser høyere enn på lavgolvbusser. Få langrutebusser er i dag tilpasset rullestolbrukere. De fleste tekniske og servicerelaterte hjelpemidlene finner vi på litt større passasjerterminaler.

Myndighetene forsøker å legge til rette for universell utforming av både transportmidler og infrastruktur. Dette betyr at det er lovregulert at transportmidlene og infrastrukturen skal være innredet ut fra prinsippene om universell utforming. Her er noe av lovgrunnlaget:

Plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk har bestemmelser om planløsning og bygningsdeler. Forarbeidene til loven krever at alle publikumsbygg (som for eksempel passasjerterminaler) skal få universell utforming, at nybygg skal tilpasses alle, og at eksisterende bygg skal utbedres.

Lov om offentlige anskaffelser pålegger statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta hensyn til universell utforming og miljømessige konsekvenser ved planlegging av nyanskaffelser.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger både offentlige og private virksomheter å ha universell utforming av virksomhetens «alminnelige funksjon». Påbudet omfatter all virksomhet som er rettet mot allmennheten, uavhengig av hva virksomheten gjelder. Plikten til universell utforming omfatter likevel ikke tiltak som vil innebære en «uforholdsmessig byrde» for virksomheten. For nye IKT-løsninger gjelder plikten til universell utforming fra 1. juli 2011. Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar 2021.

Lovgrunnlaget for universell utforming av transportmidler og passasjerterminaler.

Transportmedarbeidere må være bevisste på ulike brukeres behov og bruke transportmidlenes og passasjerterminalenes hjelpemidler i dette arbeidet.

Læringsressurser

Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler