Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Verdikjede og vareflytChevronRight
  4. Varekjøp fører til avfall og returtransporterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Varekjøp fører til avfall og returtransporter

Her lærer du at avfall blir kildesortert i fraksjoner for deretter å bli transportert til gjenvinningsfabrikker. Fabrikkene gjenvinner fraksjonene til nye råvarer.

Figuren viser at alt avfall som virksomheter og sluttbrukere skaper, skal sorteres og gjenvinnes og inngå på nytt i varekretsløp
Figuren viser at alt avfall fra virksomheter og sluttbrukere skal sorteres og gjenvinnes og inngå på nytt i varekretsløpet.

De fleste sluttbrukere kjøper dagligvarer i nærbutikker der de bor. Faghandelsvarer kjøper vi i byer eller tettsteder eller på nettet. Over tid skaper dette til sammen store avfallsmengder som samfunnet må ta hånd om på en forsvarlig måte.

Kommunene har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall. Næringslivet må selv sørge for å levere avfallet sitt til godkjente innsamlere.

Avfallsinnsamlerne sorterer avfallet i ulike fraksjoner. Hver fraksjon går så til en gjenvinningsfabrikk.

denne lenken kan du se hvordan glass- og metallemballasje blir gjenvunnet, og hvordan det gjenvunne råstoffet går inn i produksjonen av nye produkter.

Komprimerte aluminiumsbokser på et gjenvinningsanlegg.foto.
Komprimerte aluminiumsbokser på et gjenvinningsanlegg.

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt