Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Verdikjede og vareflytChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Verdikjede og vareflyt

Her sier vi litt om vareflyten fra råvareuttak og fram til sluttbruker, og om hvilke aktører som er involvert i arbeidet.

Sjokolade på samlebånd. foto.

Det meste av råvarene kommer fra primærnæringene, men en økende andel råvarer kommer fra gjenvinning av avfall.

Mange aktører er involvert i arbeidet med å få fram varer til ulike sluttbrukere. Figuren nedenfor viser hovedaktørene.

Vareflyten i dag går ikke bare gjennom én virksomhet, men gjennom mange spesialiserte virksomheter.

Derfra går råvarene til industribedriftene, som omdanner råvarer til ulike halvfabrikater og ferdigvarer. Ferdigvarene går videre til handelsnæringen, som formidler varene via sine grossistlagre og butikker fram til sluttbrukerne. Når sluttbrukerne kasserer varene, gjenvinner vi råvarene og bruker dem i et nytt varekretsløp.

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt