1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
  4. Økonomisk ansvar ved situasjoner utenfor transportørens kontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økonomisk ansvar ved situasjoner utenfor transportørens kontroll

Her lærer du hvilke situasjoner transportselskaper har økonomisk ansvar for, og hvilke de ikke er ansvarlige for.

Kofferter i bagasjerommet på en buss. foto.
Om en koffert blir borte fra bussens bagasjerom på en rutetur, er busselskapet ikke erstatningspliktig.

Ulike situasjoner som ligger utenfor transportørens kontroll, kan oppstå under avvikling av et transportoppdrag. Det normale når slike situasjoner oppstår, er at transportøren ikke har økonomisk ansvar for passasjerer eller gods ut over selve transportformidlingen. Transportansvaret dreier seg bare om å frakte gods eller passasjer fra A til B i henhold til en transportavtale.

Ansvarsregler ved transportoppdrag

Transportører opplever jevnlig stengte veier som følge av for eksempel flom, ras eller store snømengder. Dette er hendelser som ligger utenfor transportørenes kontroll, og som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Transportørene er derfor heller ikke ansvarlige for de merkostnadene som oppstår for passasjerer og gods når slike hendelser inntreffer. Slike hendelser blir kalt force majeure–hendelser.

En del transportører tar likevel et visst økonomisk ansvar for å unngå negative reaksjoner fra passasjerene som rammes. Om du kommer ut for slike situasjoner, må du forholde deg til gjeldende praksis i ditt eget selskap.

Transportselskapene presiserer ofte ansvaret sitt i transportvilkårene sine. Her framgår det alltid at selskapene ikke har ansvar for fraktfri håndbagasje som blir borte eller skadd. Om en koffert blir borte fra bussens bagasjerom på en rutetur, er busselskapet ikke erstatningspliktig. Dersom passasjeren har tegnet reiseforsikring, vil forsikringen kunne dekke hele eller deler av tapet.

En transportør har alltid ansvar for å dra omsorg for godset han transporterer. Dette betyr at selv om force majeure–hendelser inntreffer, vil sjåføren måtte gjøre det som er mulig for å unngå at lasten blir tapt. Vi finner disse reglene i vegfraktloven § 22, 23 og 25.

For øvrig må transportører erstatte tapt eller skadd innenriks gods med vareverdien, men maksimalt 17 SDR per kg bruttovekt tapt eller skadd gods. Verdien av 1 SDR finner du her. For internasjonalt gods gjelder en maksimal erstatningsgrense på 8,33 SR per kg bruttovekt tapt eller skadd gods.

En slik hendelse ligger utenfor transportørens kontroll.
En slik hendelse ligger utenfor transportørens kontroll.

Læringsressurser

Transportøkonomi