1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
  4. Påvirking av variable kostnader gjennom kjørestilChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påvirking av variable kostnader gjennom kjørestil

Her lærer du at du kan påvirke drivstoff-forbruket på et tungt kjøretøy betydelig gjennom en økonomisk kjørestil.

Velg riktig gir inn i bakken slik at du unngår nedgiring.
Velg riktig gir inn i bakken slik at du unngår nedgiring.

Drivstoffkostnadene inngår som en variabel kostnad både ved selvkostkalkyler og bidragskalkyler. For å kunne konkurrere er det derfor viktig å holde disse kostnadene så lave som mulig. Dette gjør vi dels gjennom et godt forebyggende vedlikehold, dels gjennom god planlegging av oppdragene og dels gjennom en drivstofføkonomisk kjørestil. Flere forsøk har vist at en sjåfør lett kan redusere drivstoff-forbruket med 20% ved å planlegge oppdragene og kjøre drivstofføkonomisk.

Også kjøretøyprodusenter deltar i arbeidet med drivstofføkonomisk kjøring. Kjøretøyprodusenten Volvo har publisert noen regler de planlegger å legge inn i kjøretøyelektronikken fra 2013. Systemet er basert på å huske tidligere kjørestrekninger, og tilpasser gradvis bilens styringssystem. Resultatet blir blant annet at kjøretøyet automatisk

  • akselererer før stigning i bakker
  • velger riktig gir inn i en bakke slik at nedgiring ikke blir nødvendig
  • unngår å akselerere nær toppen av en bakke, men venter heller på å utnytte tyngdekraften til å trille ned
  • kobler inn et gir for å bremse i nedoverbakke
  • kobler giret i fri når en bakke flater ut, for å utnytte gravitasjonskraften best mulig

Selvfølgelig vil det være slik at sjåføren til enhver tid kan overstyre elektronikken ved manuell betjening av kjøretøyets instrumenter. Denne planlagte elektroniske styringen er beregnet å redusere drivstoff-forbruket med 5%. I tillegg kan vi selv bidra til ytterligere drivstoffreduksjon gjennom måten vi kjører på.

Læringsressurser

Transportøkonomi