1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
  4. Valg av kalkyleform ved inngåelse av transportoppdragChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Valg av kalkyleform ved inngåelse av transportoppdrag

Her lærer du litt om kalkulering og hvor viktig det er å prise et transportoppdrag riktig. Går du inn på lenkene ”Selvkostkalkyle” og ”Bildragskalkyle”, kan du lære mer om disse to kalkulasjonsmetodene.

Rød ring rundt tall i regnskap. foto.

Alle transportbedrifter må gå med overskudd i det lange løp. Som regel er oppdragene forskjellige, derfor må bedriftene kunne kalkulere kostnadene for hvert oppdrag de påtar seg. Samtidig må de ha kontroll over at oppdragene til sammen gir et overskudd.

En kalkyle er et kostnadsoverslag. For å få et overslag over kostnadene ved et transportoppdrag gjennomfører vi enten en selvkostkalkyle eller en bidragskalkyle (se lenkene i margen). I selvkostkalkylen tar vi med alle faste og variable kostnader og plusser på en fortjeneste for å komme fram til prisen vi skal ta.

Konkurransen i transportmarkedet er hard, derfor må vi noen ganger bruke en bidragskalkyle i stedet for en selvkostkalkyle. Da beregner vi de variable kostnadene vi pådrar oss ved å påta oss et transportoppdrag. Så anslår vi markedsprisen for oppdraget ut fra konkurransesituasjonen. Differansen mellom de variable kostnadene og den prisen vi velger å ta, kaller vi dekningsbidrag.

Om vi påtar oss oppdraget til for lav pris, taper vi penger. Men dersom vi kan oppnå en pris som dekker alle våre variable kostnader pluss litt av våre faste kostnader, får vi et bidrag til dekning av de faste kostnadene, selv om vi ikke får dekket alt.

Om vi priser for mange oppdrag etter bidragsmetoden, vil vi over tid bare slite ut et transportmiddel (anleggsmiddel) uten å ha penger til å anskaffe nytt når dette er utslitt. Men om det er viktig for oss å kapre en ny kunde, kan vi godt bruke en bidragskalkyle i startfasen.

Lenker til fagartikler

Selvkostmetoden

Bidragsmetoden

Læringsressurser

Transportøkonomi