Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Individuelle persontransportsystemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Individuelle persontransportsystemer

Her lærer du kort om individuelle transportsystemer.

Rad med drosjer i gateperspektiv. foto.

Individuelle persontransportsystemer

  • går ikke i fast rute
  • er ikke åpne for allmennheten

Over hele landet finner vi drosjesentraler. Til hver sentral er det koblet et antall drosjer. I de største byene kan det være flere drosjesentraler som konkurrerer om kundene.

En drosje kan påta seg turer som har det ene eller begge endepunktene innenfor drosjens løyvedistrikt. Samtidig har myndighetene fastsatt et maksimalt antall drosjeløyver innenfor det enkelte løyvedistriktet.

Alle drosjer må prise turene sine innenfor rammen av maksimalpriser som Konkurransetilsynet har fastsatt. Det er opp til den enkelte drosjesentral å tilby lavere takster enn maksimaltakstene. Gjeldende maksimalprissystem ble innført 1. september 2011. Du kan lese mer om systemet i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Lenke

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Læringsressurser

Persontransportsystemer