Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Regionruter og ekspressbussruterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regionruter og ekspressbussruter

Her lærer du om regionruter og ekspressbussruter. Du får også vite litt om når det er aktuelt å opprette slike ruter.

Fagernes er et regionsenter.
Fagernes er et regionsenter.

Regionruter

I alle fylker finner vi et regionsenter med et bredt tjenestetilbud som distriktsbefolkningen har behov for av og til (sykehus, bank, forsikring, faghandel med mer). I tillegg har befolkningen i regionsenteret av og til behov for å reise til omlandet. Dette gir et trafikkgrunnlag for ruteforbindelser mellom distriktene og regionsentrene.

Slike ruter følger hovedveiene inn mot regionsentrene. Underveis mater lokale bussruter regionrutene med passasjerer i knutepunkter langs traseen. Figuren nedenfor viser prinsippet. Busselskapet JVB (se lenke i marg) holder til på Fagernes i Oppland. Selskapet trafikkerer blant annet strekningen Lærdal–Gjøvik. På kartet ser du hvordan lokale bussruter korresponderer med regionforbindelsen på Fagernes.

Eksempel på regionrute med lokale materuter
Eksempel på regionrute med lokale materuter

Ekspressbussruter

Kollektivtransport med buss har sitt fortrinn på korte og mellomlange avstander. Mange velger å ta buss også over lengre avstander. Selskapet NOR-WAY Bussekspress administrerer et samarbeid mellom 25 ruteselskap og tilbyr ekspressbussruter mellom større byer i Sør-Norge.

Ekspressbussrutene følger stort sett stamveinettet.

Rørosekspressen trafikkerer strekninga Røros–Trondheim.
Rørosekspressen trafikkerer strekninga Røros–Trondheim.

Lenkjer

NOR-WAY Bussekspress

Rørosekspressen

Læringsressurser

Persontransportsystemer