Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Radielle ruter, helpendelruter, tverrforbindelser og ringruterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Radielle ruter, helpendelruter, tverrforbindelser og ringruter

Her lærer du om radielle ruter mellom sentrum og boligområder, og om helpendelruter som opprettes for at passasjerene skal slippe overgang i sentrum. Du får også vite litt om tverrforbindelser og ringruter.

Bryggen i Bergen

Radielle ruter

Etter hvert som boligområdene rundt et sentrum blir store nok, blir det opprettet radielle ruter mellom boligområdene og sentrum.

Radielle nærtrafikkruter mellom boligområder og sentrum. Nye ruter blir opprettet etter hvert som trafikkgrunnlaget blir stort n
Radielle nærtrafikkruter mellom boligområder og sentrum. Nye ruter blir opprettet etter hvert som trafikkgrunnlaget blir stort nok (minst 5000 personer).

Vi kaller et slikt system for et nav-eike-system. Sentrum er navet, de radielle rutene eiker.

Helpendelruter

For at flest mulig skal slippe overgang i sentrum, kobler trafikkselskapene radielle ruter der dette er mulig. Figuren nedenfor viser hvordan boligområde 5 er koblet til boligområde 1. Den koblede ruten kaller vi en helpendelrute. Slike ruter pendler mellom områder med omtrent like stor befolkningsmengde på hver side av sentrum.

Kombinasjon av radielle ruter (grønn) og helpendelruter (rød)
Kombinasjon av radielle ruter (grønn) og helpendelruter (rød)

Tverrforbindelser

Etter hvert som byene vokser, oppstår det handelssentre og næringsområder utenom sentrum. Over tid gir dette grunnlag for å opprette tverrforbindelser. Tverrforbindelser er ruter som ikke går via sentrum.

City-Syd kjøpesenter utenfor Trondheim

I dag ser vi at kollektivtilbudet i større byer tilbyr tverrforbindelser i rushperiodene. I disse periodene er etterspørselen etter direkteforbindelser ofte stor nok til å gi grunnlag for direkteruter (tverrforbindelser).

Oslo har mange tverrforbindelser hele døgnet siden trafikkgrunnlaget er tilstrekkelig stort. Figuren nedenfor viser prinsippet.

Kombinasjon av radielle ruter, helpendelruter og en tverrforbindelse
Kombinasjon av radielle ruter, helpendelruter og en tverrforbindelse

Ringruter

En måte å skape et tilstrekkelig trafikkgrunnlag (5000 personer) for en bussrute på er å opprette ringruter. Vi lager da sammenhengende tverrforbindelser mellom mange boligområder og næringsområder. På denne måten får alle beboerne i områdene som trafikkeres, et tilbud. På slike ruter går passasjerer på og av hele tiden. Figuren nedenfor viser prinsippet.

Kombinasjon av radielle ruter, helpendelruter og en ringrute
Kombinasjon av radielle ruter, helpendelruter og en ringrute

Læringsressurser

Persontransportsystemer