Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Kollektiv persontransport ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kollektiv persontransport

Her lærer du at kollektivtransport dreier seg om nærtrafikkruter, forstadsruter, regionruter og fjernruter. De korteste rutene er noen få kilometer og de lengste flere titalls mil. I grisgrendte områder dreier kollektivtransport seg mest om skoleruter.

Skilt for bussholdeplass og retningsskilt til kai.foto.

To kriterier må være oppfylt før vi kan regne et transporttilbud som kollektivt:

  • Transporten må være åpen for allmennheten.
  • Transportmidlet må gå i fast rute.

Dersom ett eller begge kriteriene ikke er oppfylt, snakker vi om individuelle transportformer i motsetning til kollektive. I praksis vil det være en glidende overgang mellom individuelle og kollektive transportformer.

Grunnlaget for all kollektivtransport på vei er at mange personer etterspør transport på samme reisestrekning til samme tid. Dette skjer i følgende situasjoner:

Nærtransport1) I tettbygde områder reiser befolkningen mellom boligområder, handelssentre og arbeidsplassområder på hverdager hele året og skaper et grunnlag for kollektiv nærtrafikk.
2) I større byer med et tett befolket omland arbeider mange i de sentrale byområdene. Dette skaper grunnlag for pendlere som bruker forstadsruter.
3) Større arrangement (mange personer skal til samme reisemål – fotballkamper, festivaler og så videre).
4) Trafikknutepunkt (store passasjerterminaler, for eksempel flyplasser).
Region-transport5) Hvert fylke har et regionsenter med et offentlig og et privat tjenestetilbud som alle i fylket jevnlig har behov for. Dette skaper grunnlag for regionale kollektivruter til og fra regionsenteret.
6) Hver landsdel har et landsdelssenter med et tjenestetilbud som befolkningen i hele landsdelen jevnlig har behov for. Dette skaper grunnlag for kollektivtransport med ekspressbussruter og flyruter til og fra landsdelssentrene.
Fjerntransport7) Mange av oss har behov for tjenestetilbudet som hovedstaden tilbyr, en og annen gang. Derfor er det grunnlag for et kollektivtilbud til og fra hovedstaden. I områder nær hovedstaden finner vi intercitytog, fjerntog og ekspresser. I områder med større avstand til hovedstaden finner vi også flyruter.
Skolebarn-transport8) Skoleruter transporterer skolebarn til og fra skoler i grisgrendte områder i skoleåret. Dette gir grunnlag for et kollektivtilbud i områder som ellers ikke ville hatt et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for kollektive transportformer.

Tabell: Oversikt over trafikkstrømmer som kan gi grunnlag for kollektive transportløsninger

Læringsressurser

Persontransportsystemer