Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Kapasitet for kollektive transportmidlerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kapasitet for kollektive transportmidler

Her lærer du om de ulike transportmidlenes kapasitet og hvorfor vi bør tilrettelegge for transportmidler med høy kapasitet og endre infrastrukturen slik at dette blir mulig.

Grafisk framstilling av trafikkgrunnlag. Illustrasjon.
Figuren illustrerer resultatene fra en undersøkelse i Stockholm på slutten av 1980-tallet. Resultatene er fortsatt gyldige. (Kilde: Fakta om kollektivtransport, TØI 1995)

Hvorfor finner vi tunnelbaner bare i Oslo, og hvorfor er kollektivtrafikken i de andre byene våre nesten utelukkende basert på buss? Figuren nedenfor antyder svaret på spørsmålet.

En normalbuss har kapasitet til å ta unna cirka 90 passasjerer per avgang (sitte- og ståplasser), en forstadsbuss tar cirka 50 passasjerer (bare sitteplasser). Med avganger hvert femte minutt (12 avganger per time) gir dette en kapasitet på cirka 1000 passasjerer i timen med normalbuss og cirka 600 passasjerer i timen med forstadsbuss.

Som du ser, kan kollektive transportmidler ta unna ulike passasjermengder i rushtiden. Tabellen nedenfor oppsummerer tallene.

TransportmiddelInfrastruktur

Kapasitet per linje per time

(antall passasjerer)

NormalbussVei (bakkeplan)1 000
LeddbussVei (bakkeplan)2 500
SporvognSporvei (bakkeplan)1 000
LeddsporvognSporvei (bakkeplan)6 000
PendeltogSkinnegang (bakkeplan)5 000
TunnelbaneSkinnegang (under bakkeplan)
20 000

Tabell: Kapasitetstall for ulike kollektivtransportmidler

Læringsressurser

Persontransportsystemer