Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
  4. Eksempel på problemer som store byer står overforChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksempel på problemer som store byer står overfor

Her lærer du hvorfor store byer ikke kan dekke etterspørselen etter motorisert transport bare ved å bygge nye veier.

Masse fol på Operataket i forbindelse med Justin Boeber-konsert.foto.

Oslo er vår tettest befolkede by. I 2010 hadde Oslo cirka 587 000 innbyggere. Statistisk sentralbyrå har laget en prognose som sier at folketallet 30 år senere – i 2040 – vil være cirka 834 000 (middels vekst).

ÅrBefolkningstall i OsloMerknad
2040 834 000Prognose fra SSB basert på middels vekst, se lenke i marg
2010- 587 000Registrert folkemengde i 2010, se lenke i marg
Differanse= 247 000Prognose for vekst i Oslos befolkning fra 2010 til 2040

Tabell: Befolkningstall i 2010 og prognose for 2040 for Oslo (Kilde: SSB og Oslo kommune)

Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst blir 8233 personer ut fra tabellen (247 000 : 30 = 8233).

La oss anta at folketallet i Oslo vokser med 8233 personer per år de neste 30 årene. La oss videre anta at 40 % av de nye er yrkesaktive og reiser til jobb i egen bil samtidig i morgenrushet. Resultatet blir da at veisystemet i Oslo om 30 år må ta unna en tilleggstrafikk per rushtime på

247 000 x 40 % = 98 800

altså 98 800 flere biler.

Dette krever 83 nye kjørefelt i retning mot sentrum i morgenrushet og like mange den andre veien i ettermiddagsrushet:

98 800 : 1200 = 82,33

altså 82,33 kjørefelt.

Hvis hvert kjørefelt er 3 m bredt, vil behovet være 83 nye, 6 m brede, tofeltsveier. Samlet blir dette en veibredde på 500 m. I tillegg trenger vi parkeringsareal til de ekstra bilene. Vi vet i dag at nesten alle ledige arealer i det sentrale Oslo-området er bebygd. Det er ikke plass til nye veier og parkeringsplasser. Vi er nødt til å finne andre løsninger.

Løsningen for de tettest befolkede områdene våre ligger i å satse på kollektive persontransportformer og kvalitetssikre disse. Mindre byer og tettsteder har foreløpig ikke de samme problemene, men kan fort komme til å få det etter hvert som flere bosetter seg i byene. Om en vei i dag har en trafikkbelastning på 1000 biler i timen i morgenrushet, skal det bare 200 flere biler til før kapasitetsgrensen er nådd. Et nytt boligområde med plass til 500 personer kan være nok til at kapasiteten sprekker.

Lenker

Prognose fra SSB basert på middels vekst

Registrert folkemengde i 2010

Løsningen er å satse på kollektive persontransportformer.
Løsningen er å satse på kollektive persontransportformer.

Læringsressurser

Persontransportsystemer