Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PersontransportsystemerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Persontransportsystemer

Vi har i dag både kollektive og individuelle persontransportsystemer. Her lærer du hvorfor vi ikke kan basere oss bare på individuelle transportformer.

T-barevogn og passasjerer ved perrong.foto.

På hverdager reiser mange av oss til og fra arbeid og skole. Så lenge vi bor samlet og skal til samme reisemål, kan vi reise kollektivt.

Stadig flere bor utenfor gang- eller sykkelavstand til sine reisemål. Vi er blitt avhengige av motoriserte transportmidler og infrastruktur for slik transport. I grisgrendte områder er veikapasiteten god nok. I tettbygde områder er veikapasiteten mange steder for liten. Mange opplever å stå i kø i trafikken hver dag.

Maksimal kapasitet for ett kjørefelt er cirka 1200 biler per time.
Maksimal kapasitet for ett kjørefelt er cirka 1200 biler per time.

En tofelts bilvei har kapasitet til cirka 1200 biler per time i hver retning. Regnestykket er enkelt:

1 time = 60 minutter à 60 sekunder = 3600 sekunder

Avstanden mellom hver bil skal være minst 3 sekunder for at trafikken skal flyte på en trafikksikker måte. Om vi stiller oss opp i et tellepunkt og teller antall biler per felt i løpet av en time, finner vi trafikkbelastningen per time.

Trafikkplanleggere har lenge visst at veibygging ikke kan løse transportproblemene i tett befolkede byer. Etterspørselen etter veikapasitet er større enn det samfunnet har råd til å finansiere. Dessuten finnes det ikke store nok arealer å bygge nye veier på i de tettest befolkede områdene. Derfor er det helt nødvendig med kollektive persontransportformer.

Læringsressurser

Persontransportsystemer