Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PassasjerterminalerChevronRight
  4. Reisende som er blinde eller svaksynteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reisende som er blinde eller svaksynte

Her lærer du litt om behova til reisande som er blinde og svaksynte.

Her lærer du litt om behovene til reisende som er blinde og svaksynte.

Person med førerhund.foto.

Blinde og svaksynte trenger hjelp i ulike situasjoner. De bruker en hvit stokk som hjelpemiddel til å kjenne etter hindringer.

De største problemene for blinde og svaksynte på passasjerterminaler er

  • å finne rett perrong for påstigning
  • å velge riktig transportmiddel når flere kjøretøy ankommer samme perrong eller holdeplass samtidig
  • å vite hvilken holdeplass de skal gå av på

Her kan både terminalbetjening og sjåfører hjelpe til ved å komme med holdeplassinformasjon og informasjon om avganger og ankomster i god tid.

Skilt med symbol for blinde og svaksynte
Symbolet for blinde og svaksynte.

Det er naturlig å tilby blinde hjelp til å finne en ledig plass. Når du assisterer, er det den blinde som skal ta deg i armen, og ikke omvendt. Ved å holde albuen din kan den blinde lett føle om du går opp eller ned, til høyre eller venstre.

Blinde trenger som regel også hjelp med betalingen. Her dreier det seg om å finne rett pengesum og å legge vekslepenger og billett direkte i hånda til den blinde.

Noen blinde har førerhund og er selvhjulpne. Førerhunden er en del av den blindes hjelpeapparat og reiser gratis med offentlige transportmidler.

Læringsressurser

Passasjerterminaler