1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TrafikksikkerhetChevronRight
  4. En hektisk hverdag ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

En hektisk hverdag

Alle har opplevd ulike former for stress. Vi skal nå se nærmere på hva stress kan bety i trafikken.

Buss i rushtid i by. foto.

Stress kan være både positivt og negativt. Det kan være en positiv faktor i strategien vi møter trusler og farer med. Negativt stress oppstår gjerne når vi får en følelse av ikke å strekke til, når det er mange ting vi skulle ha gjort, men ikke rekker å gjøre, eller når vi ikke mestrer oppgaven vi er satt til.

Det er mange årsaker til stress. En lastebilsjåfør kan bli stresset om tida blir for knapp til å rekke alle leveringene til avtalt tid. En bussjåfør som ligger etter ruteplanen, kan føle det samme. En skipsfører med mange småbåter i fart rundt skipet vil kunne føle stress. Evnen til å ta korrekte beslutninger blir redusert under stress, og vi blir mer disponert for uhell.

Stress over lang tid kan føre til kroniske lidelser som blant annet hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Er du stresset? Gå inn på lenken Stresstest i margen.

«Skulle bare …» er et utsagn du kanskje kjenner til. Dette brukes ofte når vi skal gjøre noe ekstra i en stresset arbeidssituasjon. Vi «skal bare …», og så skjer det et uhell. I mange tilfeller skyldes dette at vi har nådd en kapasitetsgrense, og at den overskrides.

Lenker

Stress

Stresstest

Læringsressurser

Trafikksikkerhet

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs