Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. FørstehjelpChevronRight
 4. BrannvernChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brannvern

Brann kan oppstå, og derfor er det viktig at du vet hvor det kan begynne å brenne, og hvordan du kan få bukt med en brann som har utviklet seg. Det kan redde mange mennesker. Dette skal du lære mer om her.

Brannslukningsapparat og brannslange. Foto.

Enkel brannteori

Branntrekanten. Illustrasjon.
Branntrekanten: Høy nok temperatur, brennbart materiale og oksygen.

For at det skal bli brann, må tre faktorer være til stede:

 • luft
 • brennbart materiale
 • varme

Det kaller vi branntrekanten.

Fjerner vi en side i trekanten, vil det ikke kunne brenne, og det er dette prinsippet brannslokkerne benytter. De fleste håndholdte apparater blokkerer for lufttilførselen på en eller annen måte. Enten blir oksygenet fortrengt, eller så danner det seg en hinne over det brennbare materialet som stenger for lufttilførselen.

Farlig røyk

Gul plakat der det står brannvesenet 110. Illustrasjon.

Røyken kan inneholde opptil 5000 skadelige stoffer. Hvis du blir utsatt for mye røyk, dør du. Skal du slokke en bilbrann, må du gjøre det med vinden eller trekken i ryggen. Hvis det brenner i et rom og du ikke greier å slokke flammene, må du stenge dørene slik at minst mulig luft kommer til. Ring brannvesenet (110).

Røyk er lettere enn luft, og ved brann i et rom eller i en buss legger røyken seg oppunder taket. Det gjør at sikten og lufta nede ved golvet kan være god. Ved evakuering av et røykfylt rom eller en buss er det ofte riktig å krabbe på golvet for å komme seg ut.

Bilbrann

Orange skilt på bil. Foto.
Farlig gods.

Det er enklere og billigere å forebygge en brann enn å stanse den. Det gjelder også brann i kjøretøy. En vanlig brannårsak på mindre kjøretøy er enten brann i motoren eller i det elektriske anlegget. Årsaken til brann i motor er normalt drivstofflekkasje eller sterkt tilsmusset motorrom. Brann i det elektriske anlegget er ofte forårsaket av en kortslutning. Mange kobler selv ekstrautstyr på bilen uten at de har nødvendige kunnskaper om det. Ekstralys og musikkanlegg er det vanligste. En kollisjon kan føre til brann både i det elektriske anlegget og i motoren.

Bilbrann er dramatisk og farlig fordi det finnes mange giftige gasser i røyken fra en bilbrann. Kobl derfor ikke til ekstrautstyr selv uten at du har kunnskap om det. Sjekk også slanger og koblinger på drivstoffsystemet eller la andre gjøre det, og hold motorrommet rent.

På tyngre kjøretøy kan det bryte ut brann i bremser og dekk. Det er en vanskelig og farlig brann som lett kan utvikle seg.

Kanskje du har lagt merke til at noen biler har et oransje skilt festet foran og bak? Skiltet kan enten være ensfarget eller ha tall. Dette skiltet betyr at kjøretøyet er lastet med farlig gods, eller at det har hatt farlig gods om bord og ikke er rengjort. Det utgjør en ekstra fare, og ved varsling er det viktig at alarmsentralen får vite at det er et slikt skilt på kjøretøy som er innblandet i trafikkuhell.

Ved bilbrann finner du slokkingsmidler i disse kjøretøyene:

 • buss
 • ambulanse
 • lukket beltebil
 • bil som brukes til transport av funksjonshemmede mot vederlag
 • campingbil og registrert campingtilhenger

Brannslukkere

Brannslokkingsapparat.foto.
Apparatets bruksområde er vist ved merking. Legg merke til at apparatet også kan brukes ved brann i elektriske anlegg opp til 1000 V.

Vi deler brannslokkerne inn i klasser alt etter hva de egner seg til:

 • A passer til å slokke brann i fast organisk materiale som trevirke, papir, tekstiler og lignende.
 • B passer til å slokke brann i væsker som bensin, diesel, olje og maling.
 • C kan brukes mot brann i gasser.

De fleste brannslokkerne i biler dekker flere klasser. Det går fram av etiketten på apparatet.

Effektiviteten til et brannslokkingsapparat avhenger av hvor mye slokkingsmiddel det inneholder. De vanligste apparatene rommer enten 2 eller 6 kg. Det finnes også apparater med 9 eller 12 kg pulver. Det er logisk at et lite apparat slokker mindre branner enn et stort apparat.

Når du skal kontrollere et brannslokkingsapparat, rister du det kraftig. Pulveret kan forsteines, og i et brannslokkingsapparat som er i orden, skal du høre at pulveret er løst. Du kan løsne pulveret ved å kakke på apparatet med en gummiklubbe slik at pulveret løsner.

Viseren på manometeret skal stå på grønt, og plomberingen skal være intakt. Med jevne mellomrom skal apparatet kontrolleres av en fagperson: årlig om det gjelder et apparat i et nyttekjøretøy, og hvert femte år om det er et privatapparat i bilen din.

Manometer på brannslukkingsapparat. foto.
Viseren skal stå på grønt.

Bruk av brannslokker

Det begynner å brenne, og du husker at en stor og ødeleggende brann også begynner i det små. Derfor griper du en brannslokker for å begynne slokkingsarbeidet. Du avgjør kjapt ved å se på etiketten at apparatet egner seg for å slokke brann i de fleste materialer, siden det står ABC på etiketten. Framgangsmåten videre er slik:

 1. Gå mot brannen med trekken i ryggen mens du trekker ut sikringen.
 2. Rett munnstykket på apparatet mot roten av flammen og pøs på pulver til brannen er slokket.
 3. Er temperaturen blitt høy nok, kan brannen blusse opp igjen. Da gjør du det hele en gang til. Vær oppmerksom på at apparatet uansett størrelse tømmes på bare noen sekunder.

Dette krever trening før det blir alvor.

Brenner det i en motor, er det best om du pøser pulveret inn fra undersiden uten å åpne panseret eller motorluka. Da får ikke brannen luft, og sjansen for å slokke den blir større.

Hvis det begynner å brenne og du ikke har tilgang til et slokkingsapparat, kan du kvele flammene med et teppe eller lignende. Sand og jord kan også brukes til å slokke en brann.

Evakuering fra tunnel

Brann i tunneler er farlig. Utenfor tunnelene er det lys som viser om tunnelen er stengt, men noen kan overse lysene eller ignorere dem og dermed kjøre rett inn i en tunnel der det brenner. Oppdager du brann inni en tunnel, må du komme deg ut raskest mulig. Redd først deg selv og varsle brannvesenet, helst fra en av telefonene inne i tunnelen. Brannvesenet får nemlig en nøyaktig stedsangivelse når du bruker en slik telefon.

Forslag til praktisk oppgave

Slokk brannen som læreren tenner på i et kar med brennbar væske.

Læringsressurser

Førstehjelp

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs