Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FørstehjelpChevronRight
  4. UlykkerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ulykker

Her får du en del fakta om arbeidsulykker og trafikkulykker i Norge. Tallene viser sannsynligheten for at du på et eller annet tidspunkt vil få bruk for kunnskaper i livreddende førstehjelp, kunnskaper om sikring av skadestedet ved trafikkulykker og ferdigheter i å slokke mindre branntilløp.

Sykebiler og brannbiler parkert i ei gate.foto.

Arbeidsulykker

Arbeidsulykker som fører til at den skadde dør innen ett år etter ulykken, blir regnet som et arbeidsskadedødsfall her i Norge.

Arbeidstilsynets myndighetsområde omfatter det landbaserte arbeidslivet. Her ble det i 2010 registrert i alt 42 arbeidsulykker som forårsaket til sammen 46 arbeidsskadedødsfall. (Kilde: Arbeidstilsynet)

I perioden 2000–2008 ble i gjennomsnitt cirka 27 000 arbeidsskader legebehandlet hvert år.

I 2010 omkom 208 personer i trafikken, og i perioden 2000–2008 ble i gjennomsnitt cirka 11 650 skadd per år. Det vil si at det er cirka 4,5 ganger så mange som dør i trafikken som i arbeidsulykker, men at det er cirka 2,5 ganger så mange som blir skadd i arbeidsulykker som i trafikken. (Kilde: Ulykker i Norge)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I arbeidsmiljølovgivningen vår står det at alle har rett til en arbeidsplass som ikke skader arbeidstakeren fysisk eller psykisk, og et aktivt HMS-arbeid skal bidra til trygge arbeidsforhold.

Hjemmeulykker, fritid, idrett og andre aktiviteter som ikke var arbeid, førte til nærmere 300 000 legebehandlede skader i snitt per år for perioden 2000–2008. Innenfor transport og logistikk brukes det mange farlige redskaper som det kreves kunnskaper og ferdigheter for å betjene – det kan være alt fra biler til gaffeltrucker, jekktraller og kraner.

Du ser at sannsynligheten for at du på et eller annet tidspunkt vil få bruk for kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp, er stor. Men husk også at det er enklere og billigere for samfunnet at uhell ikke skjer, og derfor blir forebygging viktig.

Nå skal du få bedre kjennskap til hvordan du kan bidra til å redusere de menneskelige lidelsene og de materielle skadene som følge av en ulykke. Vi skal ta for oss disse emnene:

Fareskilt, førstehjelpssett og brannslukkingsapparat. foto.

Læringsressurser

Førstehjelp

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs