Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Del 8: Bestemmelser om kjøretøyenes mannskaper og utstyr samt drift og dokumentasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Del 8: Bestemmelser om kjøretøyenes mannskaper og utstyr samt drift og dokumentasjon

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

8.1

Hvilke(t) av disse dokumentene skal følge transportenheten ved transport av farlig gods?

a) transportdokument

b) skriftlige instruksjoner (transportuhellskort)

c) instruksjonsbok

d) dokument der det er mulig å identifisere kjøretøyets mannskap

8.2

Ved enkelte transporter med farlig gods kan det være krav om ytterligere dokumenter som har med transporten å gjøre (se oppgave 8.1). Hvilke dokumenter kan det her være snakk om?

a) godkjenningsattest for kjøretøyet

b) «farlig gods»-attest

c) kopi av godkjenningen fra vedkommende myndighet når det kreves i ADR

d) ADR-kompetansebevis for fører

8.3

Hvilke hovedregler gjelder om brannslokkings­materiell
for transportenhet med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
som transporterer farlig gods?

a) Det skal være minst ett bærbart brannslokkingsapparat på minst 2 kg i brannklassene A, B og C, egnet til å slokke brann i motor/førerhytte.

b) Det skal være to bærbare apparater på 2 kg i brannklassene A, B og C, egnet til å slokke brann i motor/førerhytte.

c) Det skal være to apparater på 6 kg.

d) Kjøretøy med tillatt totalvekt over 7,5 tonn skal totalt ha ett eller flere apparater på til sammen minst 12 kg i brannklassene A, B og C, der minst ett av dem har en kapasitet på 6 kg. Det er tilstrekkelig med 12 kg totalt på en transportenhet.

8.4

Hvilket utstyr er det krav om på en transportenhet med farlig gods, til hvert medlem av kjøretøyets mannskap?

a) en lommelykt

b) en egnet varselvest eller varselklær

c) øyebeskyttelse og beskyttelseshansker

d) et førstehjelpsskrin

8.5

Hva er minstekravet til førstegangsopplæring (grunnleggende kurs) for ADR-kompetansebevis?

a) 18 undervisningstimer i teori, blant annet opptreden ved uhell i tunnel

b) praktiske øvelser i førstehjelp/brannvern

c) 30 undervisningstimer i teori

d) øvelser i opptreden ved uhell/ulykke

8.6

Hvilke(n) av disse bestemmelsene gjelder for kjøretøy­mannskapet ved transport av farlig gods over de mengdene som er oppgitt i kapittel 1.1.3.6?

a) Det er forbudt å ta med passasjer.

b) Kjøretøymannskapet må kunne bruke brannslokkingsmateriellet.

c) Bilføreren eller hjelpemannen får ikke åpne kolli som inneholder farlig gods.

d) Røyking er forbudt inne i et kjøretøy som er i bevegelse.

8.7

Hvor finner du bestemmelser om tilsyn med kjøretøy?

a) i kapittel 7

b) i kapittel 8.4

c) i kapittel 6.4

d) i kolonne (19) i tabell A i kapittel 3.2 i del 3

Fasit

8.1 a, b, d. Se 8.1.2.1 pkt. a, b og d i del 8.

8.2 a, c, d. Se 8.1.2.2 pkt. a, c og b i del 8.

8.3 a, d. Se 8.1.4.1 pkt. a, b og c i del 8.

8.4 a, b, c. Se 8.1.5.2 i del 8.

8.5 a, b, d. Se 8.2.2.4.1, 8.2.2.3.8 og 8.2.2.3.2 pkt. n i del 8.

8.6 a, b, c. Se 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.3 i del 8.

8.7 b, d. Se kapittel 8.4 i del 8.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter