Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

3.1

Hva er riktig om tabell 3.2A i del 3 i ADR-boka?

a) Kolonne (1) viser varens UN-nummer.

b) Tabell A er numerisk bygd opp (med stigende UN-nummer).

c) Tabell A viser bare n.o.s.-posisjoner.

d) Det er en forklaring til tabell 3.2A rett før tabellen.

3.2

Hva viser henholdsvis kolonnene (3b), (4) og (5) i tabell 3.2A?

a) klassifiseringskode, emballasjegruppe og faresedler

b) emballasjegruppe, faresedler og spesielle bestemmelser

c) faresedler, spesielle bestemmelser og «unntatte mengder»

d) spesielle bestemmelser, «unntatte mengder» og emballeringsbestemmelser

3.3

Hvilke kolonner i tabell 3.2A tar for seg regler om lasting, lossing, håndtering og gjennomføring av transporten?

a) kolonnene (5) og (6)

b) kolonnene (18) og (19)

c) kolonnene (13) og (14)

d) kolonnene (2) og (3)

3.4

Hvilken klasse tilhører UN-1210?

a) klasse 2

b) klasse 3

c) klasse 4.1

d) klasse 4.2

3.5

Hva betyr det at kolonne (7) i tabell 3.2A viser «0»?

a) Denne varen kan ikke transporteres i det hele tatt.

b) Det er ingen ADR-regler som gjelder for denne varen.

c) Varen kan transporteres som «begrenset mengde».

d) Varen kan ikke transporteres som «begrenset mengde» ifølge dette kapitlet.

3.6

Du transporterer «begrenset mengde» i samsvar med kolonne (7a) og får opplysningen «5 kg». Du skal transportere dette i sammensatt emballasje. Hva er riktig?

a) Inneremballasjen kan maksimalt inneholde 5 l.

b) Inneremballasjen kan maksimalt inneholde 5 kg.

c) Maksimal bruttomasse på kolli er 30 kg.

d) Maksimal bruttomasse på kolli er 45 l.

3.7

Hvordan skal vi merke kolli med «unntatte mengder»?

a) trenger ikke merkes

b) med fareseddel og UN-nummer

c) med en firkant med en E inni en sirkel, se kapittel 3.5.4.2

d) merkingen (se alternativ c) skal inneholde det første fareseddelnummeret som er vist i kolonne (5), og eventuelt navnet på avsender eller mottaker

Fasit

3.1 a, b, d. Se 3.2.1 og tabell 3.2A i del 3.

3.2 a. Se 3.2.1 eller tabell 3.2A i del 3.

3.3 b. Se 3.2.1 eller kolonnene (18) og (19) i del 3.

3.4 b. Se tabell 3.2A i del 3.

3.5 d. Se 3.4.1 i del 3.

3.6 b, c. Se 3.4.1, 3.4.2 og kolonne (7a) i tabell 3.2A i del 3.

3.7 c, d. Se 3.5.4.2 i del 3.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter