Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. YrkesetikkChevronRight
 5. Normer for respektfull opptredenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Normer for respektfull opptreden

Det er viktig å følge normene for hvordan man skal opptre overfor eksterne kunder. Men det er også viktig å huske på å ha respektfull opptreden overfor sine egne medarbeidere.

Ordsky med ordene latterliggjøre, usynliggjøre, fordømme, skyld og tilbakeholde. illustrasjon.

Respektfull opptreden

Alle mennesker forventer å bli behandlet med respekt, men det er kanskje ikke så lett å vite hva det innebærer. En måte å forklare det på er at vi ikke skal bruke hersketeknikker.

Hersketeknikker

Sosialpsykologen Berit Ås har identifisert fem slike teknikker.

 1. Usynliggjøre
  Usynliggjøring skjer når noen blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt».

 2. Latterliggjøre
  Latterliggjøring skjer når en persons innsats blir hånet, ledd av eller sammenliknet med dyreatferd.

 3. Holde tilbake informasjon
  Tilbakeholding av informasjon skjer når en arbeidstaker deler informasjon med noen ansatte, men nekter å informere andre.

 4. Bare fordømme
  «Enten er du for passiv, eller så er du for pågående.» Gjennom dette utsagnet gir vi dobbel straff.

 5. Påføre andre skyld eller skam
  Påføring av skyld og skam skjer gjennom latterliggjøring, ydmykelse, blottstilling og ærekrenking.

Læringsressurser

Yrkesetikk