Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Normer for lovlydighetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Normer for lovlydighet

Samfunnet legger til grunn at vi alle har plikt til å sette oss inn i gjeldende regler og deretter følge dem. Bryter vi en lovregel, nytter det ikke å skylde på at vi ikke visste. Her lærer du om samfunnets reaksjoner ved lovbrudd.

Norges lover ligger på et bord med riksvåpenet på veggen i bakgrunnen. Foto.

Lovlydig opptreden

I et rettssamfunn har myndighetene laget felles regler gjennom et lovverk. Alle som driver næringsvirksomhet, må kjenne disse reglene og følge dem.

Brudd på lovverket

Brudd på lovverket fører til ulike reaksjoner fra samfunnet. Bedrifter kan få pålegg om å rette opp avvik innen en fastsatt tid, og de kan bli bøtelagt for mer alvorlige brudd. Ved svært alvorlige brudd reagerer samfunnet med straff i form av fengsel.

Erstatning ved lovbrudd

Ofte må bedriftene også betale erstatning til den som har vært skadelidende som følge av lovbruddet. Slike alvorlige brudd fører gjerne til negativ presseomtale, og da får bedriften dårligere omdømme. Alle bedrifter søker derfor å opptre lovlydig, samtidig som de stiller de samme kravene til sine ansatte.

Lovlydighet i trafikken

I trafikken innebærer lovlydig opptreden å følge veitrafikkloven med dens forskrifter. En slik bestemmelse er at vi skal tilpasse farten etter forholdene og ikke overskride fartsgrensene. Dette er viktig fordi det har med sikkerhet å gjøre, både for fører, passasjerer, medtrafikanter og gods. Det er totalt uakseptabelt å påføre andre skade eller død.

Læringsressurser

Yrkesetikk