Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Normer for helse, miljø og sikkerhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Normer for helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er viktig – både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. På dette området stiller samfunnet strenge krav gjennom lovverket, og reglene er gitt i flere lover.

Halvøy med anleggsområde for avfallsdeponi. foto.
Deponi for giftig avfall ved Holmestrand.

Depot og avfallshåndtering

De viktigste reglene for arbeidstakernes helse og sikkerhet finner vi i arbeidsmiljøloven. Denne loven har regler om at arbeidsmiljøet skal legges til rette, slik at arbeidstakerne ikke blir påført fysisk eller psykisk skade.

Forurenser du i naturen vår?

Reglene for å verne det ytre miljøet og sikre forsvarlig avfallsbehandling finner vi i forurensningsloven. Grensene for hva vi oppfatter som akseptabelt på ulike områder, endrer seg over tid. Mens det bare for noen tiår siden var fullt akseptabelt å deponere avfall på fyllinger og forurense naturen, er dette helt uakseptabelt i dag. Her har myndighetene vært pådrivere og laget regler om forbud mot slik deponering.

Slik er det på flere områder. Myndighetene etablerer regler for å sikre at vi opptrer ansvarlig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Forurensningsloven har regler for å forebygge at vi skader det ytre miljøet.

Lenker til lovdata.no

Arbeidsmiljøloven

Forurensningsloven

Læringsressurser

Yrkesetikk