Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Å være forberedtChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å være forberedt

Gode kunnskaper om hva kundene, bedriften og samfunnet krever av deg, er nødvendig for at du skal handle riktig i ulike situasjoner du kan møte i yrket ditt.

Bil som har krasjet i et tre. Foto.

Skikk og bruk

Alle som driver næringsvirksomhet, vet hvor viktig det er at de ansatte opptrer i tråd med kundenes forventninger og samfunnets krav. Bedriftene søker derfor å lære medarbeiderne sine til å opptre innenfor rammen av reglene for rett og galt og reglene for god skikk og bruk.

Handlingsberedskap

Handlingsberedskap er evnen til å opptre i samsvar med gjeldende samfunnsnormer i ulike situasjoner.

For å kunne opptre i tråd med samfunnets normer i ulike situasjoner, må vi tenke gjennom på forhånd hva som forventes av oss. Det er bare på den måten vi kan opparbeide oss beredskap til å handle riktig når en situasjon først inntreffer.

Dersom du for eksempel kommer først til et ulykkessted, forventes det at du straks starter livreddende førstehjelp, varsler nødetatene og sikrer skadestedet. Denne regelen er så viktig at den er lovfestet. For å kunne opptre i samsvar med regelen, må du på forhånd ha tenkt gjennom hva du skal gjøre. Du må ha handlingsberedskap.

Læringsressurser

Yrkesetikk