Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. Strukturen i flytransportsystemetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Strukturen i flytransportsystemet

Her lærer du hvordan flyplassene er inndelt i stamflyplasser og regionale flyplasser. Staten, ved Avinor, eier og driver de fleste flyplasseene i Norge. I tillegg har vi privateide flyplasser som driver kommersiell lufttransport.

Flygeleder i flytårn foran betjeningspaneler og skjermer. Foto.

Flyplassene

Avinor har gruppert flyplassene sine etter passasjergrunnlag eller antall flybevegelser per år.

I tillegg til flyplassene består infrastrukturen av luftleier og overvåkingssystemer som sikrer at transportene kan foregå så sikkert som mulig. Flygeledere følger hvert enkelt fly ved landing og avgang.

Flyplassene er utstyrt med kontrolltårn og radarovervåking. I tillegg har de større flyplassene ILS-systemer (Instrument Landing System) for instrumentlanding, slik at fly kan lande under forhold med dårlig sikt.

Luftrommet

Luftrommet er delt i soner. Kontrollsentralen ved Sola har ansvaret for luftrommet i Sør-Norge, mens kontrollsentralen i Bodø har ansvaret for luftrommet i Nord-Norge.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Jernbanenettet og hvordan det hele startet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Innenlands sjøtransport – slik begynte det

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Starten på lufttransporten

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kommunal samferdselspolitikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter