Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Strukturen i innenlandske sjøtransporterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Strukturen i innenlandske sjøtransporter

Her lærer du hvordan innenlandske sjøtransporter er organisert i dag, og hvordan strukturen i sjøtransportnettverkene er.

Hurtigruta på tur mot utløpet av Nærøysundet. Foto.
Hurtigruta på tur mot utløpet av Nærøysundet.
Kart over Norge og Norskekysten viser stamnettet til sjøs. illustrasjon.
Hovudtransportårar til sjøs.

Transportsystemet

Transportsystemet til sjøs er bygd opp rundt havner, farleier og overvåkingssystemer, som sikrer at skipene kan ferdes trygt.

Ansvar

Ansvaret for havnene er lagt til kommunene. Ansvaret for lostjenester og arbeid med farleier og navigasjonsinstallasjoner, inkludert fyr, er lagt til Kystverket.

Utbyggingen av havner er vanligvis et kommunalt ansvar, men for havner som har fått status som nasjonalhavner, går staten inn og tar medansvar for framkommeligheten til havnene fra landsiden.

Drift

Kommunene driver havnene med avgifter de mottar. Alle skip som anløper en havn, må betale anløpsavgift for skipet, se lenke i margen. I tillegg kan kommunale havnestyrer kreve inn andre avgifter. Havnestyrene regulerer årlig avgiftsregulativene for havnene.

På havneområdet finner vi også mange aktører som leier arealer og bygninger for å drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i havna. Dette gir havna tilleggsinntekter.

Havneavsnitt

En havn kan bestå av mange havneavsnitt som er spesialisert for ulike båt- eller godstyper. For eksempel har Oslo havn blant annet:

  • ett havneavsnitt for passasjer- og bilferjetrafikken til og fra utlandet
  • ett havneavsnitt for tankbåter som leverer drivstoff til det sentrale Østlandet
  • ett havneavsnitt for konteinerbåter med stykkgods som vi importerer fra resten av verden.

Gods, passasjerer og biler

Transportsystemet til sjøs består primært av båtruter som transporterer gods på kommersiell basis. Passasjer- og bilferjer transporterer daglig konteinerbiler med stykkgods til og fra Norge.

I tillegg har vi et kollektivtilbud med båt, som sikrer godstilførsel og muligheter for persontransport til steder uten veiforbindelse.

Det meste av det vi importerer fra utlandet, ankommer havnene i Oslo og omland. Derfra går varene med bil til de store sentralterminalene og sentrallagrene for videre distribusjon til resten av landet med bil og bane.

Rederier

Flere rederier trafikkerer også ruter langs norskekysten. Eksempler på slike rederier er:

  • Norlines, som frakter stykkgods og partigods langs norskekysten i egen regi, og til og fra resten av verden i samarbeid med utenlandske agenter
  • Chriship, som blant annet frakter konteinere som kommer med Nordlandsbanen til Bodø, videre til Tromsø og Alta

Rederier med norsk bakgrunn trafikkerer ikke bare norske havner. Noen er globale og transporterer bulkvarer som olje og gass og stykkgods av ulikt slag verden rundt.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter