Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
 4. Ulemper ved veitransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ulemper ved veitransport

Motorisert transport fører til uønskede trafikkulykker. Her lærer du litt om hva myndighetene gjør for å bidra til å redusere antall trafikkuhell

Hovedvei med midtdeler. Foto

Nullvisjonen

Et høyt antall biler fører med seg både trafikkulykker og miljøulemper. Myndighetene arbeider ut fra en nullvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet. Nullvisjonen er definert slik: 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken.

Nullvisjonen handler om:

 • å arbeide for unngå trafikkulykker med alvorlige konsekvenser
 • å sikre et akseptabelt risikonivå i veitrafikken

Risiko

I arbeidet med å redusere risikoen definerer myndighetene risiko slik:

Ulykkesrisiko = sannsynlighet for ulykke x konsekvens av ulykke.

Sannsynligheten for ulykke henger sammen med forhold ved:

 • føreren (trøtthet, årvåkenhet, konsentrasjon, distraksjon, erfaring m.m.)
 • kjøretøyets tekniske stand (bremser, dekk m.m.)
 • friksjonen mellom kjøretøyets hjul og veibanen (været – liten friksjon ved is på veien, bedre friksjon på tørt sommerføre)
 • veibanen (svinger, helning, sikt)
 • trafikkmiljøet (oversiktlig, uoversiktlig)

Konsekvenser

Konsekvensen av en ulykke henger sammen med den samlede bevegelsesenergien som er involvert i ulykken.

Denne avhenger igjen av kjøretøyets masse og hastighet (bevegelsesenergi = ½ x masse x hastighet2). Dette er det samme du lærte under føreropplæringen – om du dobler hastigheten, firedobler du bremselengden. Du firedobler imidlertid også bevegelsesenergien, og dermed konsekvensene av en ulykke.

Tiltak

I arbeidet for å øke sikkerheten på vei iverksetter myndighetene en lang rekke tiltak for å redusere sannsynligheten for uhell og alvorlighetsgraden ved uhell.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter