Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Europeisk samferdselspolitikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Europeisk samferdselspolitikk

Gjennom EØS-avtalen er Noreg pliktig til å følgje samferdselspolitikken til EU. I dette avsnittet får du eit innblikk i denne politikken.

Fugleperspektiv: Containere blir lastet ombord i båt. Foto.

EUs indre marked

EU-flagget.foto.

EUs indre marked ble etablert i 1994. Det består av medlemslandene, og i tillegg Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Ett av målene med unionen var å legge til rette for fri bevegelse av varer mellom medlemslandene.

Utbygging av motorveier

For at fri bevegelse skulle bli mulig, startet EU med å bygge ut motorveier både internt i medlemslandene og mellom medlemslandene. Dette pågikk i stor skala gjennom TEN-prosjektene (Trans-European Network) det første tiåret etter at unionen ble etablert.

Et resultat av den europeiske samferdselspolitikken i denne perioden var at den skandinaviske halvøya (Sverige og Norge med til sammen cirka 14 millioner mennesker) ble knyttet til det europeiske kontinentet gjennom Øresundsbroen i 2001. Et annet resultat var «Eurostar»-tunnelen, som stod ferdig i 1998 og knyttet Storbritannia (med cirka 60 millioner mennesker) til resten av Europa.

EUs samferdselspolitikk

Etterspørselen etter transport har utviklet seg i Europa på samme måte som i Norge. Vi er bare fem millioner mennesker fordelt på et stort areal. Mange steder i Europa bor det like mange mennesker som i hele Norge på et mye mindre areal. Dette fører til at Europa opplever dårlig framkommelighet, mange trafikkulykker og store miljøproblemer i mange tettbefolkede regioner. EUs samferdselspolitikk blir derfor lik vår egen. Det dreier seg om å sikre framkommeligheten, redusere risikoen for trafikkulykker og redusere miljøulempene som motorisert ferdsel fører med seg.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter