Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. Om etterspørselen etter veitransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Om etterspørselen etter veitransport

Etterspørselen etter veitransport øker i takt med velferdsnivået. Etter andre verdenskrig hadde få råd til bil. I dag har de fleste råd til bil – og noen familier har dessuten flere biler. Her lærer du litt om hvordan utviklingen i antall biler har vært.

Tog, buss og biltrafikk langs E 18 Drammensveien i Oslo. Foto.

Etter hvert som flere har fått tilgang til bil, og de fleste nye arbeidsplassene er etablert i byer og tettsteder, har en økende andel av befolkningen bosatt seg i tettbygde strøk.

Etter at andre verdenskrig var slutt i 1945, tok det litt tid før bilproduksjonen kom i gang for fullt rundt 1950. Fram til 1960 var det rasjonering på biler i Norge, og bare de som kunne dokumentere at de hadde behov for bil i arbeidet, fikk kjøpe. Etter 1960 har bilparken bare vokst. Utbyggingen av veinettet skjøt også fart fra 1960.

Bilen gjør det mulig for oss å forflytte oss over lange avstander på kort tid. Konsentrasjonen av boliger og arbeidsplasser i byer og tettsteder fører til press på veinettet mange steder i landet. I de tettest befolkede områdene er derfor kollektivtransport helt nødvendig for å kunne avvikle den samlede etterspørselen etter transport.

Lenker til statistikker fra Statistisk Sentralbyrå:


Utvikling i kollektivtrafikken.

Utvikling i godstransport med lastebil.

Registrerte kjøretøy i Norge.


Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter