Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Bærekraftig reiselivChevronRight
  4. Hva mener vi med bærekraftig reiseliv?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva mener vi med bærekraftig reiseliv?

Når du er ute og reiser, tenker du noen gang på hvilke spor du legger igjen? Ønsker du at de neste generasjonene skal få oppleve det samme som deg? Hva er egentlig et bærekraftig reiseliv?

Silhuett av person som ser på nordlys. Foto.

Et gammelt ordtak av ukjent opprinnelse sier noe om prinsippet om bærekraftig reiseliv: "Ta ikke annet enn bilder, etterlat ikke annet enn fotavtrykk, drep ikke annet enn tid".

Destinasjon Røros har definert bærekraftig reiseliv som "Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister".

Et bærekraftig reiseliv er et reiseliv som ikke ødelegger for kommende generasjoner, og som tar hensyn til lokalsamfunnets natur, kultur og økonomi. Vi kan si at det har tre pilarer: økologi, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraftig norsk reiseliv

Fra 2016 til 2018 økte verdiskapningen i norsk reiseliv med nesten 10 milliarder kroner, og stod for en samlet verdiskapning på 85 milliarder kroner. Reiseliv er den næringen i verden som vokser fortest, derfor er det viktig med reguleringer og strategier for å sikre at veksten blir bærekraftig.

Norge ønsker å ta en lederposisjon i utviklingen av et bærekraftig reiseliv. I regjeringens strategi for utvikling av Norge settes bærekraftige reisemål som en forutsetning for reiselivsnæringen.

Verdens turismeorganisasjon, UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) har definert bærekraftig reiseliv med fokus på tre hovedområder:

  • Bevaring av natur, kultur og miljø
  • Styrking av sosiale verdier
  • Økonomisk levedyktighet

De tre hovedmålene inneholder ti delmål, som til sammen skal sikre en bærekraftig utvikling innen reiselivet. Destinasjon Røros har oversatt dem til norsk:Kilder

UNWTO (u.å). Sustainable Development. Hentet 02. mars 2020 fra https://www.unwto.org/sustainable-development

NHO Reiseliv tall og fakta (u.å.). Verdiskaping. Hentet 02. mars 2020 fra https://www.nhoreiseliv.no/tall-og-fakta/

NHO Reiseliv (2017). Mot et bærekraftig reiseliv. Veikart fra reiselivsnæringen i Norge. Hentet 02. mars 2020 fra https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/veikart_reiseliv_4korr_59468bf8-244f-447e-9709-8ce8ed8de49d.pdf

Destinasjon Røros. (u.å). Hva er et bærekraftig reiseliv? Hentet 02. mars 2020 fra https://www.roros.no/hva-er-baerekraftig-reiseliv/

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv