1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Driftsrutiner på et hotellChevronRight
  4. Event managementChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Event management

På mange hoteller, særlig de litt mindre, får resepsjonen ansvar for å koordinere tiltak i forbindelse med større arrangementer.

Konferanse med hvitvinsglass i forgrunn. Foto.

Opplevelser og servicetilbud

De aller fleste hotell lager ulike pakker av opplevelser og servicetilbud til alt fra enkeltgjester til store konferanser.

Mange av de større hotellene har egne stillinger eller avdelinger som håndterer koordineringen av slike oppgaver, det vi kaller «event management».

På mindre hoteller er det ofte resepsjonen som får ansvar for å koordinere arbeidet innad på hotellet og utad mot eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

Kompetansemålet «koordinere interne og eksterne aktørar rundt opphaldet til gjesten» viser at en resepsjonist skal kunne beherske denne rollen.

Interne aktører

Med interne aktører menes de ulike ansatte på eget hotell og deres ansvarsoppgaver. Spesielt viktig er koordineringen mellom kjøkken, konferanseavdeling og husøkonom. De fleste arrangement opplever at tidsplaner må forskyves, antall gjester endres og spesielle behov blir klarlagt på et seinere tidspunkt enn vi skulle ønske oss.

Eksterne aktører

Eksterne aktører leverer store og små bidrag til et destinasjonsprogram. Om du er resepsjonist på et lite hotell, kan du ha en svært stor lokal kontaktflate mot slike aktører.

Leverandører av kortreist mat kan trenge tette oppdateringer for å kunne levere riktig volum til riktig tid.

Leverandører av opplevelser trenger på samme måte å tilpasse og oppdatere sine bidrag.

Lokale turistguider trenger kanskje informasjon om ønsket språk, fysiske handikap og kulturelle særtrekk.

Læringsressurser

Driftsrutiner på et hotell

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter