1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Starte egen bedriftChevronRight
  4. Kjedesamarbeid – bare fordeler?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjedesamarbeid – bare fordeler?

Det kan være både fordeler og ulemper med kjedesamarbeid. Før en inngår et slikt samarbeid, er det viktig å ha satt seg inn i flest mulig sider av samarbeidsformen.

Illustrasjon av menn som pusler et puslespill

Fordeler og ulemper

Det kan være svært mange fordeler med kjedesamarbeid: hjelp til oppstart, rimelige innkjøp, opplæring av ansatte, god markedsføring, juridisk bistand og så videre.

Når en går inn i et kjedesamarbeid, må en imidlertid regne med at en ikke er enig i alle beslutninger som tas. Kanskje har du andre behov for markedsføring enn det som blir bestemt i fellesskap i kjeden? Du ønsker kanskje en litt annen profilering av ditt unike reiselivsprodukt.

Hvor stort rom det er for eget initiativ innenfor kjedesamarbeidet? Veier stordriftsfordelene og tryggheten i kjeden opp for at du får bestemme mindre selv?

Det er viktig å sette seg godt inn i fordelene og ulempene ved det aktuelle kjedesamarbeidet, slik at en kan vurdere det på et godt grunnlag.

Lenker til fagstoff om kjedesamarbeid

Læringsressurser

Starte egen bedrift