1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Starte egen bedriftChevronRight
  4. Kjedesamarbeid i reiselivsnæringenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjedesamarbeid i reiselivsnæringen

Kjedesamarbeid er vanlig i reiselivsnæringen, for eksempel hotellkjeder. Det finnes forskjellige former for kjedesamarbeid.

Flere former for kjedesamarbeid

Det finnes flere former for kjedesamarbeid i næringslivet: frivillige kjeder, filialkjeder, franchisekjeder. Gjennom kjedesamarbeid oppnår bedriftene stordriftsfordeler. Kjededrift er svært vanlig i varehandelen: Rema 1000, Meny, Body Shop, 7-eleven og mange flere. I reiselivsnæringen er det også svært vanlig med ulike former for kjedesamarbeid:

  • Servering: Fridays, McDonald’s og Egon er eksempler på kjedesamarbeid i serveringsnæringen.
  • Overnatting: Eksempler på hotellkjeder er Choice Hotels, Scandic Hotels og Thon Hotels.
  • Transport: På transportsiden kan for eksempel busselskaper gå sammen i en kjede.
  • Reisebyrå: Berg-Hansen, Ticket og så videre.

Frivillige kjeder

En frivillig kjede er den enkleste formen for kjedesamarbeid. Selvstendige bedrifter går sammen under et felles kjedenavn, men hver enkelt bedrift (for eksempel et hotell) kan beholde sitt lokale preg. Alle bidrar økonomisk til kjeden og nyter godt av samarbeidet gjennom rimeligere innkjøp, markedsføring, opplæring og juridisk hjelp.

Filialkjeder

En filialkjede består av flere enheter med felles eier og samme ledelse. Posten og de store bankene er eksempler på dette. Også IKEA er et filialforetak som har filialer over hele verden. En hotelleier kan for eksempel eie og drive flere hoteller som filialer.

Franchisekjeder

Franchise er et lisenssystem. Innehaveren av et merkekonsept (franchisegiveren) gir andre rett til å bruke konseptet. For å delta i franchisesamarbeidet betaler man en engangsavgift og en prosentandel av omsetningen. I tillegg til merkekonseptet får en ofte også opplæring, hjelp til markedsføring og så videre. I franchisekjeder har enkeltbedriftene (franchisetakerne) en felles profil, og de må godta de rammene franchisegiveren har bestemt.

Tenk over

Er det noen reiselivsaktører i ditt nærområde som er del av et kjedesamarbeid? Hva slags kjeder er det?

Læringsressurser

Starte egen bedrift