1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Starte egen bedriftChevronRight
  4. Samarbeid med andreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samarbeid med andre

Aktørene i reiselivsnæringen samarbeider på mange ulike måter for å skape et best mulig reiselivsprodukt og for å oppnå god lønnsomhet. Hvilke samarbeidsformer kan være aktuelle for din virksomhet?

Rutebuss til Otta i landelige omgivelser. Passasjerer som går ombord. Foto.

Samarbeid for et godt resultat

Samarbeid i reiselivsnæringen kan være samarbeid med andre i samme bransje, for eksempel overnattingsbedrifter som samarbeider. Det kan være på tvers av bransjer – for eksempel et cruiseselskap som samarbeider med busselskap, guidebyrå, hotell og så videre.

Innkjøpssamarbeid

Gjennom å samarbeide med andre i samme bransje kan vi oppnå lavere priser ved innkjøp av varer og tjenester. Er flere med, har vi et bedre grunnlag for å forhandle om pris og levering.

NHO Reiseliv tilbyr for eksempel Innkjøpskjeden til sine medlemmer. Det er en innkjøpsorganisasjon for frittstående bedrifter i overnattings- og serveringsnæringen. Rundt 1800 bedrifter deltar i ordningen. Det gir gode muligheter for å forhandle om priser og så videre.

Eksempel på samarbeid i transport

Rutenettet til NOR-WAY Bussekspress AS opereres av 15 ulike busselskaper. NOR-WAY Bussekspress AS er et markedsføringsselskap for ekspressrutene til de ulike eierselskapene, og skal drive riksdekkende markedsføring og merkevarebygging og sørge for informasjon og salg til publikum via Internett.

Integrasjon

Integrasjon betyr sammenslutning av flere enheter til en større enhet – flere bedrifter går inn i et nært samarbeid.

Integrasjonen kan være vertikal eller horisontal. Vi kaller det vertikal integrasjon når bedrifter på ulike nivå slår seg sammen. Horisontal integrasjon vil si at bedrifter på samme nivå slår seg sammen.

Læringsressurser

Starte egen bedrift