Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Budsjett og regnskapsanalyse

Tastatur på kalkulator. Foto.

Oppgave 1 - økonomistyring

Søk på nettet, bruk for eksempel Proff.no, og finn regnskapsopplysninger for bedrifter i reiselivsnæringa.

Oppgave 2 - resultatbudsjett

Drøft fordeler og eventuelle ulemper med å sette opp et resultatbudsjett for det neste året.

Oppgave 3 - likviditetsbudsjett

Drøft hvilket budsjett som er viktigst – resultatbudsjettet eller likviditetsbudsjettet?

Oppgave 4 - budsjettkontroll

  1. Drøft fordelene med å komme i gang med budsjettkontrollen på et tidlig tidspunkt i året.
  2. Bruk tallene fra fagsiden Budsjettkontroll, og regn ut overskuddet under forutsetning av at bruttofortjenesten og de faste kostnadene har vært som budsjettert.

Oppgave 5 - analyse av lønnsomhet

  1. Se på tallene på fagsiden Analyse av lønnsomhet, og forklar hvorfor egenkapitalen økte i løpet av året.
  2. Lag din egen tabell der du skiller mellom vintersesong, sommersesong og hele året. Lag dine egne forutsetninger.

Oppgave 6 - analyse av losjiinntekter

Se på tallene på fagsiden Analyse av inntekter og kostnader, og vurder losjiinntektene.

  1. Er prisene høye nok?
  2. Er tallene sannsynlige med hensyn til antall rom og senger og de romprisene som står i prislista?

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse