Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. Analyse av lønnsomhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Analyse av lønnsomhet

I tillegg til å foreta en avviksanalyse, der vi sammenlikner resultat mot budsjett, kan vi også gjennomføre en såkalt lønnsomhetsanalyse eller nøkkeltallsanalyse, der selve nøkkeltallet gjerne er et prosenttall. Vi har allerede sett på et nøkkeltall: bruttofortjeneste i prosent. Vi skal nå gjøre en lønnsomhetsanalyse av bedriften.

Kronestykke med uklart ansikt i bakgrunnen. Foto.

Vi deler ofte en lønnsomhetsanalyse inn i tre:

  • lønnsomhet (også kalt rentabilitet)
  • likviditet (betalingsevne)
  • finansiering

Bruttofortjeneste i prosent er et nøkkeltall som hører hjemme i lønnsomhetsanalysen. Vi har her sett at bedriften oppnådde en bruttofortjeneste på 65,3 prosent, mot budsjetterte 67 prosent.

Et annet navn på dette nøkkeltallet er dekningsgrad. Selve kronebeløpet kan omtales som dekningsbidrag, ettersom beløpet skal bidra til å dekke de faste kostnadene. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, får vi et overskudd.

Hvis vi regner ut hvor stort dette overskuddet er av selve inntektene, får vi et nøkkeltall som kan omtales som resultatgrad.

I denne bedriften ble overskuddet 213 000 kr, og det utgjør 3 prosent av inntektene som var 7 220 000 kr.

213 000 kr7 220 000 kr=0,03=3%

Normalt er denne prosenten mellom 3 og 9 for en sunn bedrift. Men jo høyere tallet er, dess bedre.

Man kan også måle overskuddet mot egenkapitalen. Nøkkeltallet heter egenkapitalrentabilitet. Egenkapitalen i denne bedriften var 300 000 kr ved årets begynnelse og 513 000 kr ved årets slutt. Overskuddet regnes i prosent av den gjennomsnittlige egenkapitalen i løpet av året.

Gjennomsnittlig egenkapital får du ved å legge sammen egenkapital ved årets begynnelse og årets slutt og dele på 2.

Regnstykket blir derfor:

213 000 kr(300 000 kr +513 000 kr):2=0,524=52,4%


Ettersom overskuddet ble relativt stort i forhold til egenkapitalen, ble nøkkeltallet svært høyt. En rentabilitet på 10–15 prosent regnes ofte som tilfredsstillende. Men den må vurderes mot fjoråret, budsjettet og bransjen. Ekteparet har all grunn til å være svært fornøyde med overskuddet, utviklingen av egenkapitalen og den avkastningen som egenkapitalen har gitt.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse