Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. ØkonomistyringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økonomistyring

Reiselivsnæringen appellerer til kreativiteten. Å skape opplevelser for kundene ligger i næringens kultur og er selve drivkrafta. Gleden over å kunne jobbe i en slik kreativ bransje må likevel balanseres med en drift som er økonomisk nøktern med hensyn til inntekter og kostnader.

Sliten regnskapsmedarbeider på kontor. Foto.

Økonomistyring

Ingen virksomhet, heller ikke reiselivsbransjen, kan i lengden overleve uten overskudd. Dette krever at vi har styring på økonomien, men denne delen av virksomheten trenger ikke å være grå og kjedelig.

Økonomistyring innebærer blant annet at ledelsen setter opp budsjett for den neste perioden, gjerne det neste driftsåret. Budsjettet gjenspeiler de langsiktige og kortsiktige målene som ledelsen har for virksomheten.

Når et nytt år starter, må alle inntekter og kostnader registreres uke for uke og måned for måned i et regnskap.

Etter hver månedsavslutning sammenliknes regnskapet med budsjettet. Alle negative avvik av en viss størrelse må granskes og årsakene avdekkes. Tiltak settes inn for eventuelt å bedre inntektene eller redusere kostnadene.

Nøkkeltall

Tall i kroner er ikke alltid lett å tolke. Det er derfor nødvendig å benytte seg av nøkkeltall. Noen av disse nøkkeltalla er spesielle for reiselivsbransjen, andre er mer generelle innenfor faget økonomi og økonomistyring. Noen nøkkeltall er det aktuelt å bruke ved månedsslutt, andre er mer aktuelle ved årsslutt.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse