Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Budsjett og regnskapsanalyse

Bedriftene planlegger sine aktiviteter på kort og lang sikt, og utarbeider budsjetter som er en økonomisk plan for fremtiden. Regnskapet viser hvordan det faktisk gikk. En regnskapsanalyse er en gjennomgang av regnskapet for å få en oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og utvikling.

Budsjettering er en viktig del av bedriftens økonomistyring. Vi skiller mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Resultatbudsjettet er en oversikt over forventede inntekter og kostnader, mens likviditetsbudsjettet er en oversikt over forventede innbetalinger og utbetalinger.

Budsjettkontroll er en oppstilling hvor vi ser på avvik mellom budsjettet og regnskapet. Vi utfører budsjettkontroll for å kunne foreta bedre budsjettering for fremtidige perioder, eller for å korrigere planer underveis.

En regnskapsanalyse tar gjerne utgangspunkt i regnskapet for siste år, samt regnskapet for foregående år, slik at vi kan sammenligne de to årene opp mot hverandre. Dette gjør vi ved å beregne såkalte nøkkeltall. Nøkkeltall er forholdstall som sier noe om den økonomiske situasjonen.

Vi foretar en regnskapsanalyse ved å se på de mest brukte nøkkeltallene fra tre kategorier – lønnsomhet (rentabilitet), likviditet og finansiering. Thorgeir Røer ved Gol videregående skole har laget en kort introduksjonsfilm til temaet.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse