Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissettingChevronRight
  4. Å kjenne reiselivsmarkedetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å kjenne reiselivsmarkedet

For å kunne fastsette «riktig» pris på produktet vårt må vi skaffe oss god kunnskap om markedet og om målgruppa vår.

Fire bare gutterygger for salgsplakat for is. Foto.

Markedskunnskap

For å kunne beregne prisen på et reiselivsprodukt må vi ha god kunnskap om markedet vi henvender oss til:

  • forbrukermarkedet
  • bedriftsmarkedet – private bedrifter
  • institusjonsmarkedet – offentlige bedrifter, organisasjoner og så videre

Les om de ulike markedene her.

Uansett hvilket marked vi henvender oss til, må vi kjenne det så godt at vi kan sette en pris på produktet vårt som kundene er villige til å betale, og som samtidig dekker kostnadene våre.

Hvem er målgruppa vår?

Hvis vi henvender oss til forbrukermarkedet, kan målgruppa for eksempel være familier med små barn, ungdommer, pensjonister eller kunstinteresserte, eller vi kan ha opplevelsesreiser for naturinteresserte.

Les mer om kjøps- og forbrukeratferd her.

Henvender vi oss til bedriftsmarkedet eller institusjonsmarkedet, kan det være forretningsreisende, arrangementer som kurs, konferanser, messer eller lignende. Til dette markedet kan det være aktuelt å gi rabatter.

Markedsundersøkelser

For å skaffe oss god kunnskap om markedet kan vi gjennomføre markedsundersøkelser og eventuelt foreta et testsalg før lanseringen av vårt nye turopplegg. Vi kan foreta en spørreundersøkelse eller benytte statistikk over forskjellige målgrupper.

Det finnes mange typer markedsundersøkelser. Les mer her.

Læringsressurser

Prissetting