Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissettingChevronRight
  4. LikviditetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Likviditet

Å betale regninger og gjøre opp for seg er viktig i næringslivet, hvis ikke taper vi tillit og omdømme. Vi må sørge for at vi har likvide midler (penger) til å betale for oss.

Norske penger. Sedler og mynter. Foto.

Betalingsevne

Med likviditet mener vi bedriftens evne til å gjøre opp for seg, at bedriften har penger til å betale regningene i rett tid. Å ha god likviditet er svært viktig for det økonomiske resultatet. En bedrift som ikke gjør opp for seg, mister fort tillit både hos leverandørene og banken.

Hvis bedriften din for eksempel skal arrangere en guidet bussreise for en gruppe turister, må du gjøre avtaler med et busselskap eller den som eier bussen, du må ha avtale med guiden, sjåføren, spisesteder og overnattingssteder underveis. Hvis du ikke betaler dem for varer og tjenester i rett tid, blir det vanskelig å benytte de samme leverandørene igjen. Bedriften din mister tillit.

Du kan lese mer om likviditet her.

Hvordan skal vi sikre likviditeten?

For å ha god oversikt over likviditeten trenger vi et likviditetsbudsjett.

Du kan repetere om likviditetsbudsjett fra vg1 her.

Likviditetsbudsjettet er en viktig del av budsjetteringsarbeidet og hjelper oss til å se hvor mye penger vi har til disposisjon. Uten penger kan vi ikke drive en bedrift!


For å kunne sette opp et likviditetsbudsjett må vi ha et resultatbudsjett.
 Resultatbudsjett fokuserer på inntekter og kostnader, likviditetsbudsjettet på innbetalinger og utbetalinger. For å kunne budsjettere innbetalingene må vi ta utgangspunkt i de budsjetterte inntektene.

Læringsressurser

Prissetting