Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissettingChevronRight
  4. Former for prissettingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Former for prissetting

Det finnes flere metoder for å fastsette pris. Her skal vi se på ulike former for prissetting.

Mann gir bud i en auksjon. Foto.

Tre hovedformer for prissetting

  • kostnadsbasert prissetting
  • markedsbasert prissetting
  • konkurransebasert prissetting

I praksis er det vanlig å benytte en kombinasjon av disse tre prissettingsformene.

Kostnadsbasert prissetting

For at en pris skal være gunstig for bedriften vår er det viktig at den dekker alle kostnader og gir oss en rimelig fortjeneste. Prisen på produktet vårt, for eksempel en busstur med guide og lunsjservering, må altså være minst så høy at den dekker det produktet koster oss.

En viktig fordel med kostnadsbasert prissetting er at vi har god kontroll med lønnsomheten. Men hva gjør vi dersom kundene ikke er villige til å betale den prisen vi har kommet fram til?

Markedsbasert prissetting

Ved markedsbasert, eller etterspørselsbasert, prissetting tar bedriften så mye for produktet som den tror at markedet, det vil si kunden eller gjesten, er villig til å betale. Målet er å få maksimal fortjeneste.

Når vi selger et reiselivsprodukt, selger vi ofte også en opplevelse. Det er lettere å ta høyere priser for luksusferier enn for dagligvarer. Når vi kjøper dagligvarer, har vi som regel en klar grense for hvor mye vi er villig til å betale. Dagligvarer er behovsprodukter, noe kundene trenger – det er neppe en luksusferie!

Med markedsbasert prissetting kan vi sikre oss maksimal fortjeneste ved at vi tar optimal pris for produktet vårt. Men det kan være vanskelig å finne ut hva markedet er villig til å betale, selv om vi har foretatt grundige markedsundersøkelser.

Konkurransebasert prissetting

Ved konkurransebasert prissetting bestemmer vi prisen ut fra hva konkurrentene tar for tilsvarende produkter. Vi kan enten ta samme pris, vi kan ta mindre eller vi kan ta mer.

Tar vi en høyere pris for overnatting enn andre hoteller i nærheten, kan det hende at gjestene heller tar inn der. Tar vi en mye lavere pris enn nabohotellene, kan det hende at de går til «priskrig» mot oss. Prisen settes lavere og lavere for å få flere gjester. Priskrig kan føre til at vi ikke får dekket kostnadene våre, og at det ikke blir noen fortjeneste. Ingen av de konkurrerende bedriftene kan tjene på for lav pris over lengre tid.

Andre former for prissetting

En form for prissetting som brukes i reiselivsnæringen, er dynamisk prissetting. Da er det ikke en fast pris på produktet – selgeren og kjøperen forhandler og blir enige om prisen. Prisen kan variere fra handel til handel avhengig av hva selger og kjøper blir enige om. For å kunne benytte dynamisk prissetting må bedriften legge til rette for at prisen raskt kan endres. Hoteller, flyselskaper og turoperatører benytter ofte dynamisk prissetting.

Vi kan også snakke om psykologisk prising. Da settes prisen så nær forbrukernes «terskelverdi» som mulig, uten å gå over den. Prisen kan bli oppfattet som lav uten at den egentlig er det.

Tenk over

Det kan jo hende at kundene oppfatter vårt produkt som så bra at de er villige til å betale mer for det enn for konkurrentens produkt!

Læringsressurser

Prissetting