Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissettingChevronRight
  4. KalkylerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kalkyler

Når vi skal bestemme prisen på et produkt, må vi beregne hvor mye produktet vil koste oss. Da setter vi opp et kostnadsoverslag – en kalkyle.

Nærbilde av kvinnehender som skriver på en laptop. Foto.

Inntektene må være større enn kostnadene

For at en reiselivsvirksomhet skal være lønnsom, må inntektene være større enn kostnadene. For å sikre lønnsomheten må vi fastsette riktig pris på produktene våre. Vi må utarbeide en kalkyle.

For å få et overslag over kostnadene ved et reiselivsprodukt, for eksempel en bussreise, lager vi en selvkostkalkyle eller en bidragskalkyle.

Selvkostkalkyle

Når vi bruker selvkostmetoden, gjør vi en utregning for å komme fram til den prisen vi skal ta – en priskalkulasjon. Utregningen skal sikre at alle kostnadene – både de direkte og de indirekte – blir tatt med. Prisen skal være høy nok til å dekke alle kostnadene og gjerne gi en fortjeneste i tillegg.

Bidragskalkyle

Med bidragsmetoden forsøker vi å finne den optimale prisen i markedet, det vil si den prisen som gir oss det høyeste dekningsbidraget. I en bidragskalkyle beregner vi de variable kostnadene vi pådrar oss ved å påta oss et oppdrag, for eksempel å arrangere en båt- eller bussreise for en gruppe turister. Så anslår vi markedsprisen for oppdraget ut fra konkurransesituasjonen. Differansen mellom de variable kostnadene og den prisen vi velger å ta, kaller vi dekningsbidrag.

Du kan repetere fra vg1 her:

Selvkostkalkyle

Bidragskalkyle

Læringsressurser

Prissetting