Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. PrissettingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Prissetting

Hvilken pris bør vi selge varen eller tjenesten for? Prisen vi velger må dekke kostnadene våre, og kundene må være villige til å kjøpe til den prisen. Vi mister kunder dersom vi setter for høy pris. Samtidig tjener vi ikke penger dersom vi selger til for lav pris.

Reklameplakat for sydenreise. Foto.

Det finnes flere metoder for å fastsette pris. De vanligste metodene er kostnadsbasert, markedsbasert og konkurransebasert prissetting.

Den første metoden har fokus på at vi må få dekket kostnadene våre, den neste på hvor mye kundene er villige til å betale og den siste på hvor mye konkurrentene selger tilsvarende produkter og tjenester for. Selv om vi tar utgangspunkt i en av metodene, må vi alltid ta hensyn til alle tre.

Ved kostnadsbasert prissetting må vi beregne hvor mye produktet eller tjenesten vil koste oss. Da setter vi opp et kostnadsoverslag, også kalt en kalkyle. Det finnes ulike kalkyler, og her skal vi se på selvkostkalkylen og bidragskalkylen.

Ved markedsbasert prissetting må vi skaffe oss god kunnskap om markedet og om målgruppen vår. Tilsvarende trenger vi god kunnskap om konkurrentene våre ved konkurransebasert prissetting.

Læringsressurser

Prissetting