1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Trender i reiselivetChevronRight
  4. VerdierChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verdier

Markedsføringen av Norge som reisemål legger vekt på ren natur, vern om kulturarv, kvalitet og trygghet. Det stiller store krav til produktene vi tilbyr – det må være sammenheng mellom det vi tilbyr, og innholdet i tilbudet.

Frivillige rensker strandsone for oljesøl. Foto.

Bærekraftig reiseliv

Norsk reiseliv orienterer seg mot et marked der de verdiene vi assosieres med, er spesielt viktige. Verdiene må stå i forhold til budskapet om bærekraft, spektakulær natur og kvalitet.

I prosjektet «Bærekraftig reiseliv 2015» pekes det ut et sett av sosiale verdier:

Lokal livskvalitet og sosiale verdier
– å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting

Lokal kontroll og engasjement
– å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter med hensyn til planlegging, beslutninger og utvikling av lokalt reiseliv

Jobbkvalitet for reiselivsansatte
– å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold, uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer

Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet
– å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister, uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer

Røros
Fornøyde gjester på Røros! Bergstaden Røros står på Unescos verdensarvliste – det betyr at Røros har en verdi langt utenfor Norges grenser. Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på stedet.

Læringsressurser

Trender i reiselivet