1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Trender i reiselivetChevronRight
  4. Miljø og naturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Miljø og natur

Reiselivet har mange utfordringer når det gjelder miljøspørsmål. Det handler både om å redusere forurensning og om å utvikle bærekraftige reiselivsprodukter.

Cruiceskip på Geirangerfjorden

Miljøutfordringer i reiselivet

Med den sterke internasjonale oppmerksomheten rundt miljøutfordringer sliter store deler av reiselivsnæringen med å forsvare sine bidrag til utslipp, forurensning og negativ påvirkning på lokal kulturarv. Andre reiselivsaktører legger bærekraft og miljøbevissthet til grunn for produktutviklingen sin.

For Norge er dette først og fremst en global trend som harmonerer med grunnlaget for store deler av reiselivsproduktene våre, også pris- og kostnadsprofilen. Vi har små muligheter til å konkurrere om store volumer med lav pris og betalingsvillighet per gjest.

Natur- og opplevelsesturisme

De siste ti årene har naturbasert opplevelsesturisme stått for den største veksten globalt. Dette gir norsk reiselivsnæring nye muligheter.

Norge har blant annet samarbeidet med National Geographic og skrevet under deres charter for geoturisme.

Norge forplikter seg gjennom dette samarbeidet til å utvikle turisme som ivaretar, forsterker og framhever den lokale egenarten til et sted, som miljø, kultur, estetikk og tradisjoner.

Læringsressurser

Trender i reiselivet