1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Trender i reiselivetChevronRight
  4. ØkonomiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økonomi

Reiselivsnæringen er avhengig av økonomien, og svært utsatt i tider med økonomisk nedgang og kriser.

Kriser og nedgangstider

Den økonomiske utviklingen er tradisjonelt den viktigste faktoren når det gjelder utviklingen av reiselivet.

På kort sikt kan vi se hvordan markedet reagerer på kriser og katastrofer. Finanskrisen i Asia i 1997, terrorangrepene i USA den 11. september 2001 og vulkanutbruddene på Island i 2010 førte alle til dramatiske fall i turisttrafikken for mange markeder.

På lengre sikt er den økonomiske utviklingen over tid avgjørende for bedriftenes investeringer og kundenes prioriteringer mellom for eksempel ferieforbruk og sparing.

Endringer som følge av økonomisk nedgang og suksess

Flere av de viktigste markedene for norsk reiseliv er land som har en veldig sterk økonomisk utvikling. De siste årene har Norge hatt størst økning i gjester fra Sør-Korea og Kina, mens nedgangen har vært størst i land som Spania og Italia. Det er lett å se en sammenheng mellom reiseaktivitet og økonomisk suksess / økonomiske problemer i de nevnte landene.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge samler alle markedsdata på sine hjemmesider. Her kan du lese mer om hvordan ulike markeder utvikler seg.

Læringsressurser

Trender i reiselivet