1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Trender i reiselivetChevronRight
  4. DemografiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Demografi

Hvordan befolkningen er sammensatt, for eksempel når det gjelder alder, har stor betydning for trendene i reiselivet.

Mennesker i kø. Foto.

Sammensetningen av befolkningen

Demografi beskriver hvordan befolkningen er sammensatt med hensyn til kjønn, alder, sivilstand og familietilhørighet, samt hvordan den forventes å utvikle seg.

I Norge opplever vi at befolkningen totalt ikke øker veldig mye. Samtidig ser vi en utvikling der en stadig større del av befolkningen består av eldre mennesker.

Befolkningen blir eldre

I dag er markedet for eldre reisende sterkt økende. Dette skyldes først og fremst en lengre og mer aktiv pensjonisttilværelse. Slik er en demografisk utvikling mot høyere levealder med på å skape nye trender og nye markedsmuligheter. Pensjonsalder, privatøkonomi, ferielengde og folkehelse er også med på å påvirke reisemønstrene til de eldre.

Mange norske pensjonister er langtidsturister, spesielt i Spania, Thailand og Tyrkia. Mange bor i selvhusholdsboliger som de eier eller leier. Det er interessant å se hvordan egne produkter og servicetilbud er blitt utviklet for disse.

Selv om mange av tilbudene har et tydelig norsk preg, innebærer de ofte også tett samarbeid, vennskap og kulturell utveksling med lokalbefolkningen.

Læringsressurser

Trender i reiselivet