1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Trender i reiselivetChevronRight
 4. MegatrenderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Megatrender

I ordboka er megatrend forklart som en særlig framtredende (internasjonal) trend. Hva skal til for at vi kan kalle en trend for en megatrend, og hvilken betydning har megatrender for reiselivet?

Svalbard

Hva mener vi med megatrend?

Når vi snakker om trender, dekker begrepet oftest mindre atferdsendringer som er mer interessante for dem som skal utvikle nye produkter, enn for dem som ønsker å analysere de store endringene i samfunnet. En megatrend kan forklares med «store sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske endringer som finner sted sakte, men sikkert».

Trendforskning

En av verdens fremste trendforskere er John Naisbitt, som sammen med Patricia Aburdene skrev bøkene «Megatrends» og «Megatrends 2000». I 1982 beskrev de ti megatrender som de mente ville påvirke oss i et hundreårsperspektiv:

 • fra det industrielle samfunnet – til informasjonssamfunnet
 • fra tvungen teknologi – til høyteknologi / høy «touch»
 • fra nasjonalt basert økonomi – til verdensbasert økonomi
 • fra kort tidsperspektiv – til langt tidsperspektiv
 • fra sentralisering – til desentralisering
 • fra institusjonell hjelp – til selvhjelp
 • fra representativt demokrati – til deltakerdemokrati
 • fra hierarki – til nettverkssamarbeid
 • fra «Nord» – til «Sør»
 • fra enten–eller – til flere muligheter

Megatrender og reiselivet

Flere av disse megatrendene er relevante når vi analyserer utviklingen i reiselivet. Vi skal komme tilbake til noen av dem utover i dette emnet.

I teknologisk sammenheng er det veldig lenge siden 1982. Samtidig er det lett å se at John Naisbitt og Patricia Aburdene traff godt når de beskrev mye av det som allerede kjennetegner dagens viktigste trender i reiselivet.

Læringsressurser

Trender i reiselivet