Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarkedsføringChevronRight
  4. Plassering og distribusjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Plassering og distribusjon

Plassering og distribusjon handler om produktets tilgjengelighet for kunden. Distribusjonen kan skje direkte til kunden eller via reisebyråer og andre samarbeidspartnere. De fleste reiselivsbedrifter benytter en kombinasjon av direkte og indirekte distribusjon.

Illustrasjon som viser system for nettbooking. Bilde.

Hva menes med plassering og distribusjon?

Konkurransemiddelet som kalles plass (distribusjon) handler om produktets tilgjengelighet for kunden. Innenfor reiseliv har dette noen viktige særtrekk:

  • Produktet kan ikke distribueres til kunden, det er kunden som blir transportert til produktet eller produsenten.
  • Transporten er i noen tilfeller selve produktet, for eksempel en cruisereise eller en tur med Hurtigruten.

Den teknologiske utviklingen har i stor grad påvirket reiselivets plassering og distribusjon. Internett har gjort informasjon om reiselivsprodukter og kjøp lett tilgjengelig. Reisebyråer og andre ledd mellom produsent og konsument er ikke lenger nødvendig.

Reiselivet tilbyr både direkte og indirekte distribusjon av produktene sine.

Direkte distribusjon

Denne formen for distribusjon kjennetegnes ved at produsenten og kunden har direkte kontakt med hverandre. Kunden kan for eksempel ta en telefon direkte til reiselivsprodusenten. I dag er det vanlig å bruke Internett. Her er det mulig med direkte bestilling av pakkereise, fly-, båt-, tog- og bussreise og hotellrom. Man kan også reservere bord på restauranter.

Produktet og prisene kan presenteres på en oversiktlig måte. Selve bestillingen utføres med noen få tastetrykk – praktisk for produsenten, praktisk for kunden. Noen leverandører gir prisavslag til kunder som selv ordner bestilling på denne måten.

Ved direkte distribusjon er det nær kontakt mellom leverandør og kunde, og kunden kan raskt orientere seg om konkurrerende produkter. Direkte distribusjon har hatt stor vekst de seinere åra.

Internett som salgskanal

Indirekte distribusjon

Denne formen for distribusjon kjennetegnes ved at produsenten markedsfører produktet sitt via ett eller flere mellomledd. I forbindelse med en sydentur opplever vi at turoperatøren kan ha ulike samarbeidspartnere for salg, distribusjon, overnatting, servering, logistikk og transport. Fordi mange av oppgavene ivaretas av andre virksomheter, sier vi at reiselivsprodusenten har indirekte kontakt med kundene.

De fleste reiselivsbedrifter benytter en kombinasjon av direkte og indirekte distribusjon. For eksempel kan flybilletter kjøpes direkte fra flyselskapet eller fra en annen salgskanal. Noen flyselskaper samarbeider med andre ved salg av hotellrom og leiebil.

Læringsressurser

Markedsføring