Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarkedsføringChevronRight
  4. Påvirkning og kommunikasjon ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påvirkning og kommunikasjon

Hvordan skal vi påvirke kundene til å velge vårt produkt? Hvilke virkemidler og informasjonskanaler egner seg for å kommunisere med våre målgrupper? Vi må finne ut hvor vi treffer dem, og utforme et budskap som kan skape interesse for produktet vårt.

Rød rorbu med påmalt telefonnummer. Foto.

Hva menes med påvirkning?

Med påvirkning (engelsk: promotion) tenker vi på hvordan vi informerer og kommuniserer med målgruppene våre for å skape interesse og selge våre produkter. Virkemidlene blir gjerne delt inn i fire hovedområder:

  • Reklame, som er enhver form for upersonlig og betalt presentasjon som tar sikte på å skape interesse for et produkt, eventuelt å utløse kjøp. Annonsering og brosjyrer er typiske eksempler.
  • Personlig salg, som består i at en person i direkte kontakt med potensielle kjøpere forsøker å oppnå salg av et produkt.
  • Salgsstøtte, som for eksempel deltakelse på utstillinger og reiselivsmesser.
  • Samfunnskontakt, som har til formål å beskytte eller forbedre omdømmet til et produkt eller et foretak, omfatter blant annet lobbyvirksomhet og aktiviteter for å oppnå ubetalt spalteplass i aviser og andre medier. Dette kalles også public relations.

Vi har en rekke virkemidler til rådighet. Når vi skal velge påvirkningsmidler, må vi først finne ut hvor vi treffer kundene våre. Dernest må vi utforme et budskap.

Hvis vi har navn og adresse (postadresse eller e-postadresse) til kundene, bør vi kommunisere direkte med dem. Det er billig og effektivt.

Ved bruk av e-post må vi huske at det bare er lovlig å sende tilbud til tidligere kunder og andre som på forhånd har godkjent å få tilsendt reklame på denne måten.

Hvor treffer reiselivet folk?

Det vrimler av aviser, tidsskrifter og nettsteder som forsøker å selge annonseplass til reiselivsbedriftene. Reiselivsbedriften må sette seg i kundens sted: Hvordan kan en turist finne et egnet feriested? Hvordan kan en reisende finne et passende flyselskap? Hvordan kan ungdom finne et egnet hotell? Hvordan finne attraksjoner som passer for små barn?

Når vi skal ut og reise, søker vi informasjon, råd og veiledning om reisemålet. Noen reisende nøyer seg med å finne ut det mest nødvendige om hotellets beliggenhet, fasiliteter og pris. Andre går grundig til verks og leser brosjyrer, reiselivstidsskrifter og bøker for å lære litt om reisemålets natur og kultur, geografi og historie. De fleste snakker med venner og kjente. Etter hvert har det blitt vanlig å søke informasjon på Internett.

Hvis vi skal annonsere, er det viktig å kjenne målgruppas lesevaner.

Lenke:
http://www.visitnorway.com/no/no/

Hvordan kommuniserer vi?

Annonsering og annen reklame er massekommunikasjon, det vil si at mange mennesker mottar det samme budskapet. Budskapets innhold og form er viktig når vi skal informere kundene våre. Hva vi sier, er viktigere enn hvordan vi sier det.

Budskapet må tilpasses situasjonen og kanalen, for eksempel har en annonse en annen utforming enn en pressemelding. Vi vet ikke hvem som leser annonsen og brosjyren, og slike former for upersonlig massekommunikasjon gjør det vanskelig å tilpasse budskapet til målgruppen. Dialog med kundene er umulig.

I visse deler av reiselivet er det vanlig å invitere journalister med på tur. Redaksjonelt stoff virker ofte mer troverdig, men vi vet ikke hva journalisten kan finne på å skrive. Også denne formen for informasjon er upersonlig.

Ved deltakelse på messer og utstillinger kan vi møte kunder ansikt til ansikt, og kommunikasjonen blir mer personlig. Men vi rekker ikke å møte mange mennesker, så dette er en tidkrevende og kostbar måte å kommunisere på.

Læringsressurser

Markedsføring